Konturene av en industripolitikk


Publisert 08.03.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge

«Tveiteråsutvalget» la frem sin rapport tirsdag 8. mars.  «Grønn omstilling og økt bearbeiding i sjømatindustrien». Utvalget ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet i juni 2021.  

– Tveiteråsutvalget har her levert en grundig og gjennomarbeidet rapport, som på en god måte belyser situasjonen i næringa, sier direktør for industri i Sjømat Norge, Stine Akselsen.

– Jeg vil rose utvalget for gode konkrete forslag, her er det muligheter for å gjøre fiskeindustrien bedre, sier Stine Akselsen. FOTO: Sjømat Norge

Sjømat Norge ser nå frem til å gjennomgå rapporten i sin fulle bredde, og ha en grundig organisatorisk behandling av de ulike tiltakene.

– Vi kan allerede nå konstatere at rapporten inneholder mange spennende og fornuftige forslag, også forslag som Sjømat Norge har fremmet tidligere, sier Akselsen.  

Konkrete tiltak  

Sjømat Norge gir honnør til Kathrine Tveiterås og utvalget for å komme med enstemmige og entydige råd.

– Det arbeidet som et bredt sammensatt utvalg her har gjort vil øke kunnskapen om industriens plass i sjømatnæringa, og legge grunnlaget for en ny retning i fiskeripolitikken. Vi ser en gjennomgående forståelse for at industriens rammevilkår må styrkes, dersom vi skal oppnå vår felles målsetning om økt bearbeiding. 

– Vi registrerer med glede at fiskeri- og havministeren har sagt at han vil levere på endringer for fiskeindustrien. Det er avgjørende at denne rapporten nå blir fulgt opp med konkret handling og reelle endringer, påpeker Akselsen.

I rapporten er det også områder hvor det er ulike ståsted blant Sjømat Norges medlemmer. Organisasjonen vil derfor bruke god tid på en grundig behandling av rapporten.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023