Play video
v
Scandic Ishavshotellet, Tromsø
6. februar går fagkonferansen Kyst, fisk og Framtid av stabelen i Tromsø. Tema for konferansen er like arbeidsvilkår.
Se tid, sted og påmelding

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir i dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Les mer her: Vil rydde opp i fiskeindustrien

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

Kyst, Fisk og Framtid arrangeres i Tromsø 6. februar i samarbeid mellom Nofima, FHF, Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord

PROGRAM Kyst, fisk og framtid 2020

Du kan laste ned programmet her KFF program – 26012020

08:30. Registrering åpner på Scandic Ishavshotell

09:00. DEL 1 KONFERANSEÅPNING

 • Åpningstale. Fiskeri og sjømatminister (TBC)
 • Behovet for en ryddig næring. Inger Marie Sperre, Sjømat Norge
 • Godt omdømme bygger et attraktivt produkt, Roger Hansen, Fiskarlaget Nord

10:00 KAFFEPAUSE

10:15. DEL 2 FØRSTEHÅNDSMARKEDET

 • Kvaliteten på landet fisk kunne vært bedre: Problemer og løsninger, Edgar Henriksen, Nofima
 • Fiskerikriminalitet: Hvordan kommer vi den til livs? Magnar Pedersen, Nofima
 • Hvordan organisere markedsplassen for å sikre kvalitet og tilgang? Geir Sogn Grundvåg, Nofima
 • Omsetningssystemet: Trenger vi en modernisering? Bent Dreyer, Nofima

11:45 KAFFEPAUSE

12:10 DEL 3 LEGITIMITET OG OMDØMME

 • Et anstendig arbeidsmarked. Status og utfordringer, Bjørg Nøstvold, Nofima
 • Norsk fiskerinæring en miljømessig og sosial bærekraftig leverandør. Eller? Camilla Beck Sætre, Insula AS

13:00 LUNSJ

14:00 LEGITIMITET OG OMDØMME

 • Legitim bruk av felleskapets ressurser råd til næringer og politikere. Kathrine Tveiterås, UiT Norges arktiske universitet

14:30 DEL 4 ETATENE HAR ORDET

 • Vivian Mikalsen , Arbeidstilsynet
 • Torkjell Andersen, Mattilsynet
 • Charles Ingebrigtsen Norges Råfisklag
 • Lars Fause , Statsadvokat for Troms og Finnmark

15:00 KAFFEPAUSE

15:20 DEL 5 NÆRINGSPOLITISK DISKUSJON

 • Torgeir K. Fylkesnes , SV
 • Cecilie Myrseth , Ap
 • Steinar Reiten , KrF
 • Geir Pollestad , Sp
 • André Skjelstad, V

Diskusjon ledes av Morgan Lillegård, Nofima

16:40 KONFERANSEOPPSUMMERING

 • Bent Dreyer , Nofima
 • Kathrine Tveiterås , UiT Norges arktiske universitet

17:00 PROGRAMSLUTT

18:30 Aperitiff og middag på Roast , Scandic (middagsbillett)

 

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…