Kyst, fisk og framtid


Publisert 22.11.2019 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

v
Scandic Ishavshotellet, Tromsø
6. februar går fagkonferansen Kyst, fisk og Framtid av stabelen i Tromsø. Tema for konferansen er like arbeidsvilkår.
Se tid, sted og påmelding

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir i dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Les mer her: Vil rydde opp i fiskeindustrien

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

Kyst, Fisk og Framtid arrangeres i Tromsø 6. februar i samarbeid mellom Nofima, FHF, Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord

PROGRAM Kyst, fisk og framtid 2020

Du kan laste ned programmet her KFF 2020 – endelig program

08:45 Registrering åpner på Scandic Ishavshotell

09:30 DEL 1 – KONFERANSEÅPNING

   • Velkommen til Kyst, fisk og framtid
    Maja Bævre-Jensen, FHF
   • Behovet for en ryddig næring
    Inger-Marie Sperre, Sjømat Norge
   • Godt omdømme bygger et attraktivt produkt
    Roger Hansen, Fiskarlaget Nord
   • Hvorfor kvaliteten på landet fisk kunne vært bedre
    Edgar Henriksen, Nofima

10:20 Kaffepause

10:40 Fiskeri- og sjømatministerens tale, Geir-Inge Sivertsen (H)

11:00 DEL 2 – FØRSTEHÅNDSMARKEDET

   • Fiskerikriminalitet: Hvordan kommer vi den til livs?
    Magnar Pedersen, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum
   • Hvordan organisere markedsplassen for å sikre kvalitet og tilgang?
    Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
   • Omsetningssystemet: Trenger vi en modernisering?
    Bent Dreyer, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

12:00 Kaffepause

12:20 DEL 3 – LEGITIMITET OG OMDØMME

   • Et anstendig arbeidsmarked. Status og utfordringer
    Bjørg Nøstvold, Nofima
   • Norsk fiskerinæring – en miljømessig og sosial bærekraftig leverandør. Eller?
    Camilla Beck Sætre, Insula AS

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

13:00 LUNSJ

14:00 LEGITIMITET OG OMDØMME

  • Legitim bruk av felleskapets ressurser – råd til næringer og politikere
   Kathrine Tveiterås, UiT – Norges arktiske universitet

14:20 DEL 4 – ETATENE HAR ORDET

  • Torkjell Andersen, Mattilsynet
  • Charles Ingebrigtsen, Norges Råfisklag
  • Vivian Mikalsen, Arbeidstilsynet
  • Lars Fause, Statsadvokat for Troms og Finnmark

15:00 Kaffepause

15:20 DEL 5 – NÆRINGSPOLITISK DISKUSJON

 • Torgeir K. Fylkesnes, SV
 • Cecilie Myrseth, Ap
 • Geir Pollestad, SP
 • Steinar Reiten, KrF
 • André Skjelstad, V
 • Bengt Rune Strifeldt, FrP

Moderator. Morgan Lillegård, Nofima

16:20 KONFERANSEOPPSUMMERING

  • Bent Dreyer, Nofima, og Kathrine Tveiterås, UiT

16:30 PROGRAMSLUTT

18:30 Aperitiff og middag på Roast, Scandic. Toastmaster: Kjell Ove Hveding

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!