v
Scandic Ishavshotellet, Tromsø
6. februar går fagkonferansen Kyst, fisk og Framtid av stabelen i Tromsø. Tema for konferansen er like arbeidsvilkår.
Se tid, sted og påmelding

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir i dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Les mer her: Vil rydde opp i fiskeindustrien

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

Kyst, Fisk og Framtid arrangeres i Tromsø 6. februar i samarbeid mellom Nofima, FHF, Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord

PROGRAM Kyst, fisk og framtid 2020

Du kan laste ned programmet her KFF 2020 – endelig program

08:45 Registrering åpner på Scandic Ishavshotell

09:30 DEL 1 – KONFERANSEÅPNING

   • Velkommen til Kyst, fisk og framtid
    Maja Bævre-Jensen, FHF
   • Behovet for en ryddig næring
    Inger-Marie Sperre, Sjømat Norge
   • Godt omdømme bygger et attraktivt produkt
    Roger Hansen, Fiskarlaget Nord
   • Hvorfor kvaliteten på landet fisk kunne vært bedre
    Edgar Henriksen, Nofima

10:20 Kaffepause

10:40 Fiskeri- og sjømatministerens tale, Geir-Inge Sivertsen (H)

11:00 DEL 2 – FØRSTEHÅNDSMARKEDET

   • Fiskerikriminalitet: Hvordan kommer vi den til livs?
    Magnar Pedersen, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum
   • Hvordan organisere markedsplassen for å sikre kvalitet og tilgang?
    Geir Sogn-Grundvåg, Nofima
   • Omsetningssystemet: Trenger vi en modernisering?
    Bent Dreyer, Nofima

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

12:00 Kaffepause

12:20 DEL 3 – LEGITIMITET OG OMDØMME

   • Et anstendig arbeidsmarked. Status og utfordringer
    Bjørg Nøstvold, Nofima
   • Norsk fiskerinæring – en miljømessig og sosial bærekraftig leverandør. Eller?
    Camilla Beck Sætre, Insula AS

    • Diskusjon og spørsmål fra publikum

13:00 LUNSJ

14:00 LEGITIMITET OG OMDØMME

  • Legitim bruk av felleskapets ressurser – råd til næringer og politikere
   Kathrine Tveiterås, UiT – Norges arktiske universitet

14:20 DEL 4 – ETATENE HAR ORDET

  • Torkjell Andersen, Mattilsynet
  • Charles Ingebrigtsen, Norges Råfisklag
  • Vivian Mikalsen, Arbeidstilsynet
  • Lars Fause, Statsadvokat for Troms og Finnmark

15:00 Kaffepause

15:20 DEL 5 – NÆRINGSPOLITISK DISKUSJON

 • Torgeir K. Fylkesnes, SV
 • Cecilie Myrseth, Ap
 • Geir Pollestad, SP
 • Steinar Reiten, KrF
 • André Skjelstad, V
 • Bengt Rune Strifeldt, FrP

Moderator. Morgan Lillegård, Nofima

16:20 KONFERANSEOPPSUMMERING

  • Bent Dreyer, Nofima, og Kathrine Tveiterås, UiT

16:30 PROGRAMSLUTT

18:30 Aperitiff og middag på Roast, Scandic. Toastmaster: Kjell Ove Hveding

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer