Play video
v
Scandic Ishavshotellet, Tromsø
6. februar går fagkonferansen Kyst, fisk og Framtid av stabelen i Tromsø. Tema for konferansen er like arbeidsvilkår.
Se tid, sted og påmelding

Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir i dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førstehåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden.

Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.

Les mer her: Vil rydde opp i fiskeindustrien

Konferansen vil bidra med kunnskap om problemstillinger knyttet til konkurransesituasjonen i næringene ved å presentere ny og aktuell kunnskap. Målet er å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler.

Konferansen vi få følgende innhold:

  • Trenger omsetningssystemet modernisering?
  • Konsekvenser av lukkede markedskanaler
  • Kvaliteten kunne ha vært bedre, er det et offentlig anliggende
  • Fiskerikriminalitet – hvordan kan vi komme den til livs?
  • Behovet for en ryddig næring
  • Legitim bruk av felleskapets ressurser.
  • Debatt

Ambisjonen med konferansen er å sette på agendaen tema som fremstår som viktig for å få positiv utvikling i næringen.

Du kan melde deg på konferansen her.

 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Fagsjef næringspolitikk
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kyst, fisk og framtid

Fiskeindustrien er feil adresse for avgiftsøkning

Krever regelendringer i kongekrabbebransjen

Årssamling Havbruk Vest

Vil rydde opp i fiskeindustrien

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens