20 studenter. En rekke bedriftsbesøk. En utfordring. Resultat? Noen mener de kan produsere marint fôr fra "ugress" på sjøbunnen.

– Marin student bootcamp er noe av det kjekkeste jeg gjør. Det er et vinn vinn prosjekt for både studenter og næringsliv. Veldig givende å ta med studenter fra hele landet, ulike studieretninger ut for å bli kjent med havbruksnæringen og så slår det aldri feil at tverrfaglige team av studenter kommer opp med utrolig bra ideer for næringen på kort tid, sier Silje B. Risholm i Sett Sjøbein.

Sammen med 20 studenter har hun reist Nordmøre rundt. Bakgrunnen er Marine boot camp, en kunnskapsbro mellom studenter og sjømatnæringen. Studenter fra hele landet søkte om å delta, uten å vite noe om hvor de skulle dra eller hvem de skulle besøke.

Bootcamp har vært arrangert flere steder de siste årene, som et ledd i å øke interessen rundt sjømatnæringen. Engasjerte og nysgjerrige studenter fra hele landet og ulike studieretninger på høyskole og universiteter var denne gangen på Nordmøre, Kristiansund og Smøla for å lære mer om havbruksnæringen. Sett Sjøbein arrangerer Marin student bootcamp på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.  Etter tre intensive dager med mye læring, fikk studentene så utlevert en viktig utfordring som næringen ønsker deres hjelp til.

Denne gangen var oppgaven følgende:

Hvordan kan vi bringe Havbruksnæringen «inn i fremtiden» gjennom å minimere påvirkningen den har på miljøet, og gjøre den ytterligere bærekraftig? Dere skal utvikle et produkt, en programvare, en tjeneste, en markedsføringskampanje eller et konsept som fokuserer på havbruksnæringen i Norge.

ProTunicate
Studentene var inndelt i fem tverrfaglige grupper som jobbet med dette oppdraget i 48 timer før deres løsningsforslag skal presentert overfor en jury bestående av sterke fagpersoner med tilknytning til næringen tirsdag formiddag. Underveis i oppgaveløsningen fikk studentene hjelp av mentorer for å få tilbakemelding på ideene sine tidlig i prosessen. Alle teamene fikk presentere kortere versjoner av sine konsepter for Produktivitetskonferansen før vinnerteamet ble avslørt. Marianne Wethe Koch studerer til vanlig i Bergen og var med på vinnerlaget Pro Tunicate.

– Det har vært en veldig spennende og lærerik uke hvor vi har besøkt mange interessante havbruksbedrifter på Nord-Møre. Det har vært en fin blanding av studenter fra mange ulike fagretninger som har jobbet sammen og fått fram det beste i hverandre. Jeg anbefaler alle studenter som er nysgjerrig på næringen og som ønsker å lære mer om en fremtidsrettet næring å søke Marin Bootcamp.

Vinnerbidraget og de andre bidragene fikk svært god mottagelse fra en fullsatt sal med nær 250 deltagere fra sjømatnæringen på Produktivitetskonferansen i regi av Kontali Analyse AS i Kristiansund.

Vinner av årets Marine Boot Camp på Nordmøre. Marianne Wethe Koch, Marit Selbekk Liaklev,Erlend Thingvold Østgård og Ingunn Sjøvang MaursetFoto: Sett Sjøbein

Vinneren av bootcampen:

«ProTunicate»
ProTunicate ønsker å bidra i utviklingen av en mer bærekraftig akvakulturproduksjon i Norge og har utviklet en ny og egnet kilde til marint protein i fiskefôr som ikke konkurrerer med matproduksjon. Vår proteinkilde er tunikater, også kalt sekkedyr, som finnes langs norskekysten og i alle verdenshav. Tunikater er et velkjent “ugress” i norsk marin fauna, men med høyt innhold av både protein og cellulose er tunikater velegnet til produksjon av både protein og bioetanol. Tunikater kan produsere 100 ganger mer protein per areal enn en åker på land, og er derfor et bærekraftig alternativ til soya, som per i dag er hovedkilden til protein i fiskefôr blant norske fôrprodusenter.

Juryens begrunnelse:
Juryen, som bestod av representanter fra Kontali AS, FHF, Møre og Romsdals Fylkeskommune og Mattilsynet ga følgende begrunnelse for kåringen:
Prosjektgruppen viser stor forståelse for utfordringer med oppdrettsnæringens behov for bærekraftige fôr-råvarer. En god idé og gjennomtenkt konsept, med samarbeid med etablerte næringsaktører som trenger nye & bærekraftige råvarer. Koblingen med en effektiv produksjon i havet i Norge, for både protein og bioenergi. Sammensatt og faglig kompetent gruppe, solid kunnskap, og et godt presentert innovasjon og bedriftskonsept.

Vinnerteamet:
Vinnerteamet hadde ikke møtt hverdandre før de møttes til bootcampen, men tilfeldighetene gjorde at de er fra Kristiansund og Trøndelag.

Marianne Wethe Koch, Siv.ing. NTNU, nå masterstudent Sivilingeniørstudiet i Havbruk og sjømat UIB
Marit Selbekk Liaklev – sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi , NTNU
Erlend Thingvold Østgård- Bachelor i petroleumslogistikk med påbygg økonomi, HiM
Ingunn Sjøvang Maurset – Master i Økonomi og administrasjon, HiM

Flere spennende løsningsforslag
De fire andre gruppene leverte også spennende løsningsforslag, se bare her:

«LucraFish»
vil utnytte rensefisken og selge den til humant konsum ved restauranter og spesialbutikker i Norge og eksport til Sør- Korea. Rensefisken skal hentes fra slakteriene ved hjelp av et mobilt slakteri på båt.

«W(EA)LTH»
Tilby et bærekraftig produkt som utnytter eksisterende rognkjeks, som i dag blir destruert, til å utvikle tørrmat. Råvarene er tilgjengelig langs hele kysten, og vet å utnytte denne ressursen får man et produkt som er både økonomisk og miljøvennlig. 

«Ren Synergi»
Et konsulentfirma som satser på lokalsamfunnet, der det er viktig med samspill mellom det tverrfaglige næringslivet. Vår misjon er å gjøre vårt beste for å bringe havbruksnæringa sammen med sine lokale aktører for å sikre bærekraftig vekst for lokalsamfunnet.

«Smoltring»
SmoltRing tilbyr et helintegrert eller modulbasert smoltanlegg som er fremtidsrettet med fokus på bærekraft. Ved å utnytte bioavfallet kan vi senke forbruket av marin og vegetabilsk fôr. Formålet med SmoltRing er å utvikle og selge en trygg og sunn råvare som ingrediens forlaksefôr som bidrag til målet om et bærekraftig havbruk.

 Om Sett Sjøbein:
Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein ble etablert i 2008 og finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Bootcampen er den siste av to bootcamper i 2017 som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), FHF v/Sett Sjøbein står for organiseringen. Den forrige ble avholdt i forbindelse med Pelagisk Arena i Ålesund i august.

Bedrifter og organisasjoner som bidro til bootcampen:
Kontali Analyse AS, Skretting, FHF, Rieber Oil, Stranda Prolog, Maritech, Aker Biomarin, Lerøy Midt, Sjømat Norge, Nekton havbruk, Smølen handelskompani, Visningssenteret Smøla og Nasjonalt vindsenter Smøla

Marine Boothcamp 2017 på Nordmøre. Foto: Sett Sjøbein.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai