Basert på laboratorieforsøkene alene kan det ikke konkluderes med at rekene i naturen blir eksponert for skadelige konsentrasjoner av hydrogenperoksid etter lusebehandlinger i havbruksnæringen. Det framgår av en pressemelding fra forskningsinstituttet IRIS.

Det har de siste ukene vært bred medieomtale av foreløpige forskningsfunn der forskere ved IRIS har gjort laboratorieforsøk på reker i vanntanker tilsatt hydrogenperoksid. Oppslagene har medført at myndighetene har varslet innskjerping av bruken av middelet.

«Det er likevel ikke mulig å fastslå at de negative effektene på reker vil være de samme ute i naturen som under våre eksperiment med hydrogenperoksid i laboratoriet», skriver forskningsinstituttet.

– Slik vi forstår dette har IRIS etter den brede medieoppmerksomheten de siste ukene funnet det nødvendig å gå ut med en presisering om hva deres laboratoriefunn ikke viser, sier fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge.

– Denne pressemeldingen endrer ikke noe ved hva Sjømat Norge har sagt om denne saken, snarere tvert imot, sier Rykhus.

Han understreker at det utfordrende med forsøk i laboratorier er at resultatene ikke uten videre er overførbare til hvilken påvirkning de eventuelt gir i naturen. Eksempelvis sier ikke disse forsøkene ved IRIS noe om hvordan hydrogenperoksid eller andre legemidler faktisk fortynnes, nedbrytes og spres ved bruk i sjøvann under normale forhold.

– Det er uheldig dersom uttalelser fra forskere om foreløpige funn kan legge feilaktige premisser for hvordan håndteringen kan bli i praksis. I verste fall kan det gjøre mer skade enn nytte, sier Rykhus. Det er viktig at eventuelle ytterligere skjerpede tiltak ved bruk av føre-var-prinsippet fra Nærings- og fiskeridepartementets side nå blir proporsjonale.

Havbruksnæringen har som mål å holde vedvarende lave nivåer av lakselus med minst mulig bruk av legemidler, og næringen har de siste årene redusert bruken kraftig. Tiltakene omfatter en rekke forebyggende tiltak, samt biologiske metoder, tekniske metoder eller bruk av legemidler som er godkjent for slik bruk. Tiltakene skal være så skånsomme som mulig både for fisken og miljøet rundt, dette gjelder også legemidler som skal brukes på best mulig måte ut fra dagens kunnskap.

Meldingen fra IRIS kan leses her

 

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai