Investorer og forskere deler sin optimisme om sjømatnæringen


Publisert 05.04.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Folketrygdfondet ser på sjømaten som et svært attraktivt investeringsobjekt. Forskerne er klare på at sjømaten må innlemmes i den store matsystemdiskusjonen.

Under årskonferansen i Bodø la Malin Jonell, forsker ved Stockholm Resilence Center, hovedfunnene fra Blue Foods Assesment – som er lystig lesning for sjømatens betydning.

Sammen med Stanford University, EAT og 100 ledende forskere fra mer enn 25 vitenskapelige var Jonell blant forfatterne bak Blue Foods Assessment. Hovedkonklusjonene fra verdens fremste forskermiljø er klar: Å øke sjømatkonsumet blir helt essensielt for å løse klodens miljø-, kostholds- og samfunnsutfordringer.

Funnene fra Blue Foods Assessment var senere i gjor høst presentert til FNs Foods Systems Summit, der Gunnhild Stordalen snakket om verdien av at vi spiser mer mat fra havet.

Fullsatt på Storhavet på Scandic Havet med over 400 påmeldte.

Les også: Dette er Sjømat Norges nye styre

Ernæringsmessig i toppsjiktet

Foran en fullsatt Storsalen i Scandic Havet med mer enn 400 tilhørere presenterte Jonell hovedfunnene fra arbeidet.

Målt i ernæringsmessig innhold scorer «blue foods» svært bra, og på topp syv av alle arter når det kommer til ernæring. I sin oppsummering fremhevet Jonell betydningen av å inkludere sjømaten som en integrert del av matsystemene.

Et problem i Norge er det relativt sjømatkonsumet målt mot kostholdsrådene.

Helsedirektoratets råd lyder at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uken, og gjerne bruke fisk som pålegg. Rådet tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken. 

Men om man jobber for et enda høyere konsum i Norge, fortsetter eksporten å sette nye rekorder.

Sjømatindeksen gått ti-gangeren

Til tross for den spente verdenssituasjonen, har eksportverdien av norsk sjømat aldri vært høyere i et første kvartal enn i 2022. I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor, rapporterer Norges Sjømatråd.

Ann Kristin Brautaset i Folketrygdfondet.

Ann Kristin Brautaset, assisterende direktør i Folketrygdfondet, var klokkeklar på sin optimisme på vegne av sjømatnæringen. I sin presentasjon viste Brautaset figurer som viste hvordan sjømatindeksen på Oslo Børs har nær tidoblet seg i løpet av det siste tiåret. Oslo Børs hovedindeks har i samme periode doblet seg.

– Sjømatnæringen har en unik konkurranseposisjon. Det er få geografiske områder i verden som naturlig tilfredsstiller kravene til å drive oppdrett av laks og ørret. De naturgitte forholdene i Norge er unike med langstrakt kystlinje, strømforhold og klima. Næringens kompetanse og laksens egenskaper bidrar også positivt til bransjens sterke posisjon, fortalte Brautaset fra scenen.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge