Høringssvar: Norsk deltakelse på Expo 2025 i Osaka


Publisert 10.02.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge uttrykker i høringssvaret en skepsis til den typen mega-arrangementer som
verdensutstillingen Expo 2025 i Osaka fortsatt er i tiden.

Arrangementer som er tuftet på deltakelse av både gjester og utstillere fra hele verden vil nødvendigvis medføre et betydelig klimaavtrykk.

Det er videre et åpent spørsmål om ressursbruken som nedlegges i en
eventuell norsk paviljong kan bli bedre benyttet i mer målrettede tiltak, og da gjerne i
situasjoner hvor man ikke samtidig er nødt til å konkurrere om oppmerksomheten med
en lang rekke andre nasjoner, heter det i brevet.

Les hele brevet her

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss

Klar tale i fra FN og FAO under åpningen av Salmon Eye!