Høringssvar: Norsk deltakelse på Expo 2025 i Osaka


Publisert 10.02.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser

Sjømat Norge uttrykker i høringssvaret en skepsis til den typen mega-arrangementer som
verdensutstillingen Expo 2025 i Osaka fortsatt er i tiden.

Arrangementer som er tuftet på deltakelse av både gjester og utstillere fra hele verden vil nødvendigvis medføre et betydelig klimaavtrykk.

Det er videre et åpent spørsmål om ressursbruken som nedlegges i en
eventuell norsk paviljong kan bli bedre benyttet i mer målrettede tiltak, og da gjerne i
situasjoner hvor man ikke samtidig er nødt til å konkurrere om oppmerksomheten med
en lang rekke andre nasjoner, heter det i brevet.

Les hele brevet her

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse