Hjelp til Ukraina


Publisert 01.03.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Den russiske invasjonen i Ukraina rammer sivilbefolkningen hardt. Flere i norsk sjømatnæring har et tett og mangeårig samarbeide med ukrainske kunder, og uttrykker et sterkt ønske om å gi en håndstrekning til det ukrainske folket i denne kritiske situasjonen.

Sjømat Norges medlemmer har bedt oss ta initiativ til et organisert humanitært hjelpetiltak til det ukrainske folket. Dette skjer etter at enkeltbedrifter i næringa allerede har engasjert seg.

Sjømat Norge har i derfor etablert et samarbeid med Norsk-Ukrainsk Handelskammer, hvor Sjømat Norge har medlemskap. Gjennom handelskammeret vil det bli formidlet og gitt støtte til humanitære tiltak på bakken i Ukraina.

Advokatfirmaet Wikborg Rein har utarbeidet juridiske retningslinjer for initiativet, for å sikre at de innsamlede midlene blir anvendt i henhold til formålet. Det vil være full transparens om innsamlede midler og Norsk-Ukrainsk Handelskammer beregner ingen kommisjon for sin medvirkning.

Sjømat Norges styre har besluttet å bidra med 50.000 kr i støtte i første omgang. Sjømatnæringens mange selskaper, ansatte i næringen, banker, advokatselskaper og alle samarbeidspartnere oppfordres til å bidra. Behovet for humanitær innsats i Ukraina er ufattelig stort.

Paul Birger Torgnes
styreleder i Sjømat Norge

Se vedlegg for hvordan ditt bidrag kan registreres:

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836
Paul Birger Torgnes
Paul Birger Torgnes
Campus BLÅ Norsk Havbruksenter AS
Mobil: 916 38 811

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fiske etter kysttorsk i nord

Langs vår kyst

Disse skal styre i vest

Overrakte stamfisk-innspill til Fiskeri- og havministeren

Disse skal styre i midt

Kortbanenettet er avgjørende

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest