Hjelp til Ukraina


Publisert 01.03.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Den russiske invasjonen i Ukraina rammer sivilbefolkningen hardt. Flere i norsk sjømatnæring har et tett og mangeårig samarbeide med ukrainske kunder, og uttrykker et sterkt ønske om å gi en håndstrekning til det ukrainske folket i denne kritiske situasjonen.

Sjømat Norges medlemmer har bedt oss ta initiativ til et organisert humanitært hjelpetiltak til det ukrainske folket. Dette skjer etter at enkeltbedrifter i næringa allerede har engasjert seg.

Sjømat Norge har i derfor etablert et samarbeid med Norsk-Ukrainsk Handelskammer, hvor Sjømat Norge har medlemskap. Gjennom handelskammeret vil det bli formidlet og gitt støtte til humanitære tiltak på bakken i Ukraina.

Advokatfirmaet Wikborg Rein har utarbeidet juridiske retningslinjer for initiativet, for å sikre at de innsamlede midlene blir anvendt i henhold til formålet. Det vil være full transparens om innsamlede midler og Norsk-Ukrainsk Handelskammer beregner ingen kommisjon for sin medvirkning.

Sjømat Norges styre har besluttet å bidra med 50.000 kr i støtte i første omgang. Sjømatnæringens mange selskaper, ansatte i næringen, banker, advokatselskaper og alle samarbeidspartnere oppfordres til å bidra. Behovet for humanitær innsats i Ukraina er ufattelig stort.

Paul Birger Torgnes
styreleder i Sjømat Norge

Se vedlegg for hvordan ditt bidrag kan registreres:

Vil du vite mer?

 
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836
Paul Birger Torgnes
Paul Birger Torgnes
Campus BLÅ Norsk Havbruksenter AS
Mobil: 916 38 811

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss