Denne uka starter en ny serie med kurs i rømmingssikring for havbruksbedrifter. Hvert år siden 2008 har over 300 oppdrettere deltatt på kursprogrammene i regi av FHL.

Skjermbilde 2015-03-10 kl. 09.24.59Fagsjef Trude H. Nordli (bildet) i Fiskeri – og havbruksæringens landsforening (FHL) melder om stor interesse for å delta på kursene. I januar gikk det første kurset av stabelen i Stavanger.

Nullvisjon
Rømmingstallene er blitt kraftig redusert siden 2006, men de siste årene har utviklingen gått i feil retning.

– Rømmingsikring er et kontinuerlig arbeid der alle må strekke seg etter å bli bedre. Næringen har en klar nullvisjon når det gjelder rømming av fisk, og vi opplever at både toppledelse og ansatte i selskapene er svært opptatt av å strekke seg mot dette målet, sier Nordli.

Kursopplegget retter seg både mot settefisk- og matfiskbedrifter. Denne uka holdes det kurs i Rørvik og Trondheim, og neste uke på Sortland. Senere i år er det planlagt flere kurs i Nord-Norge og på Vestlandet. 

– På disse kursene utveksler bedriftene erfaringer både fra rømminger og nestenhendelser. Vi gjennomgår regelverk, utstyrskrav, beredskap, prosedyrer og menneskelige faktorer som kan være avgjørende når hendelser oppstår, sier Trude H. Nordli.

I tillegg til foredragsholdere fra FHL, bidrar Sintef, Fiskeridirektoratet, Rømmingskommisjonen, brønnbåtnæringen, utstyrsleverandører og en flere havbruksselskaper med presentasjoner og innlegg om relevante tema knyttet til rømmingssikring.

Nyttig for alle
– Den viktigste oppgaven for havbruksbedriftene vil alltid være å hindre at det oppstår rømming, men det er også tydelig fokus på beredskap og prosedyrer når hendelser først oppstår. Disse kursene er derfor nyttige både for røktere på merdkanten, driftsledere og også toppledelse i havbruksbedriftene, sier Nordli.

 


Mer informasjon om kursplanen blir gjort tilgjengelig på FHLs hjemmesider www.fhl.no og arrangementskalenderen.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer