Mattilsynet fjerner krav om rekvisisjoner og forenkler rutinene for utstedelse av de fleste helsesertifikater for sjømat fra 21. mai. Sjømat Norge forventer at det vil gjøre hverdagen enklere for sjømateksportørene.

Hva er nytt?

 • De fleste sertifikater utstedes uten dagens rekvisisjon.
 • Åtte sertifikater beholder dagens rekvisisjonstrinn. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.
 • De nye rutinene gjelder for sjømat, levende krepsdyr, levende muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter som kan spises av mennesker.

For åtte sertifikater beholdes dagens rekvisisjonstrinn. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding. Sertifikater med forhåndsmelding blir:

 • 1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest, laksefisk, engelsk
 • 1.1.72 Australia, sunnhetsattest, laksefisk eksportert til utlandet for videreforedling, engelsk
 • 1.1.75 Australia, sunnhetsattest, laksefisk, engelsk
 • 1.1.93 Australia, sunnhetsattest, olje av laksefisk, engelsk
 • 1.1.97 Australia, sunnhetsattest, rogn fra laksefisk, engelsk
 • 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk
 • 1.1.259 Sør-Korea, sunnhetsattest, levende musling mv. engelsk
 • 2.1.92 Sunnhetsattest, levende muslinger m.v., engelsk

Foto: Norges SjømatrådRutinene settes i drift på kvelden 8. mai. Rekvisisjoner som er sendt inn eller behandlet før dette, vil ikke lenger være tilgjengelig. Eksportører må derfor sende inn forhåndsmelding for de 8 sertifikatene som krever det etter de nye rutinene.

Spørsmål om den nye løsningen kan sendes til eksportnytt@mattilsynet.no

Les mer hos Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_av_mat/eksport_av_fisk_av_sjomat/nye_rutiner_for_sjomateksport.34602

Følg med på Mattilsynets nettsider for eksport av fisk og sjømat for oppdatert informasjon om de tekniske endringene.

Mattilsynet vil også oppdatere den generelle informasjonen og veiledningen for sjømateksport slik at det blir enkelt å forstå hva eksportører skal gjøre.

 

Flere endringer relatert til sjømateksport

 

Prøveordning med utvidet åpningstid

Mattilsynets planlegger også en prøveordning ved avdeling Romerike med utvidet åpningstid for utstedelse av eksportattester frem til kl. 18.00 på hverdager. Tanken er at prøveordningen iverksettes i løpet av høsten 2019. Avdeling Romerike utsteder 70 prosent av attestene og har nesten alle attester for flyfrakt.

Utvidet åpningstid for utstedelse av eksportattester har vært etterlyst av Sjømat Norge og sjømateksportørene og vi håper at prøveordningen endelig er på plass til høsten.

 

Ny mateksportforskrift

Det forventes at Mattilsynet før sommeren vil sende utkast til en egen mateksportforskrift på høring. Forskriften skal gi større forutsigbarhet for produsenter og eksportører. Det er lovet en grundig høringsprosess med god nok tid. Mattilsynet planlegger også å avholde høringsmøter for berørte aktører.

Sjømat Norge følger opp høringen og vil sende høringssvar etter en grundig behandlingen i organisasjonen.

 

Les mer Mattilsynets pressemelding

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer