Enighet i tarifforhandlingene på Overenskomst for Fiskemel- og fiskefôrindustrien


Publisert 09.10.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Arbeidsliv

Sjømat Norge og Industri Energi kom til enighet etter forhandlinger den 7. og 8 oktober 2020. Resultatet av oppgjøret er som følger:

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 0,50

Minstelønnssatser og skiftsatser hevet med 3 %

Fagbrevtillegg ble økt til kr. 11.

Regulering av overtidssatser og kompensasjon ved skiftbytte

Ny tekst om lokale forhandlinger som i større grad tydeliggjør at det skal føres reelle forhandlinger. Dette erstatter tidligere tekst om samme tema.

Ny tekst om gravide arbeidstakere

Ny bestemmelse om at arbeids- og vernetøy på visse vilkår skal være kjønnstilpasset.

Plikt til ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere hva gjelder forskuttering av sykepenger (som frontfaget).

Oppgjøret ble vedtatt av Industri Energi ved forhandlingenes avslutning. Det innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.

Protokollen følger vedlagt:

Protokoll tariffoppgjør 2020 – Industri Energi

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen