Sjømat Norge og Industri Energi kom til enighet etter forhandlinger den 7. og 8 oktober 2020. Resultatet av oppgjøret er som følger:

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 0,50

Minstelønnssatser og skiftsatser hevet med 3 %

Fagbrevtillegg ble økt til kr. 11.

Regulering av overtidssatser og kompensasjon ved skiftbytte

Ny tekst om lokale forhandlinger som i større grad tydeliggjør at det skal føres reelle forhandlinger. Dette erstatter tidligere tekst om samme tema.

Ny tekst om gravide arbeidstakere

Ny bestemmelse om at arbeids- og vernetøy på visse vilkår skal være kjønnstilpasset.

Plikt til ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere hva gjelder forskuttering av sykepenger (som frontfaget).

Oppgjøret ble vedtatt av Industri Energi ved forhandlingenes avslutning. Det innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.

Protokollen følger vedlagt:

Protokoll tariffoppgjør 2020 – Industri Energi

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ole Troland ansatt i Sjømat Norge

Et vellykket webinar om sjømatsvinn

IA-bransjeprogram: Norskkurs først, fagbrev i neste omgang

Viktige tiltak for å begrense avrenning fra sjømattransport

Lokale forhandlinger

Enighet i fiskeindustrien

Finansieringsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien må endres

Her er webinaret

Havbruksoverenskomsten vedtatt

Krevende utsikter for torskenæringa i 2021