Meklingen i det samordnede tariffoppgjøret LO/NHO og YS/NHO endte med enighet søndag den 8. april, etter mekling 15 timer på overtid.

Spørsmålet om AFP ble løst gjennom en enighet om rammene for en ny modell, som skal utredes, og målet er å få denne vedtatt i mellomoppgjøret 2019. Det ble også foretatt visse forbedringer av ordningen for å hindre at de som er sykmeldte og har blitt nedbemannet på tampen av yrkeskarrieren faller ut. Det ble ikke vedtatt noe om endringer i regelverket for tjenestepensjon. Det ble funnet en løsning i reglene for reise, kost og losji mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, som også var en del av meklingen.

Når det gjelder det økonomiske resultatet av oppgjøret så ble det gitt 1 krone i generelt tillegg. I tillegg kommer justeringen fra de såkalte sløyfeforhandlingene på kr. 0,30. For overenskomster som ligger på et lønnsnivå under 90 % av industrigjennomsnittet, ble det gitt et ytterligere tillegg på kr. 2,50.

Ingen av Sjømat Norge sine overenskomster ble omfattet av lavlønnstillegget. Samtlige av disse skal derfor ha kr. 1,- i generelt tillegg. For fiskemel- og fiskefôroverenskomsten med Industri Energi, ble resultatet av sløyfeforhandlingene at tillegget på kr. 0,30 ble lagt generelt. Her blir derfor det generelle tillegget på kr. 1,30.

Når det gjelder sløyfeforhandlingene for Havbruksoverenskomsten ble kr. 0,30 disponert ved at minstelønnssatsen ble hevet med kr. 8,- til kr. 183,50 (0-1 år) og 185,50 (over 1 år). Fagbrev ble økt til kr. 12,50 og vakttillegg (§ 3-2) ble justert opp.

For Fiskeindustrioverenskomsten ble fagbrevtillegg økt med kr. 1,- til kr. 11,50. Som følge av automatisk justering av minstelønnssatsen (garantibestemmelse) ble minstelønnssatsen her økt til kr. 180,70. Se mer om dette i de to protokollene med NNN i menyen til venstre. Regulering av minstelønnssats inkluderer det generelle tillegget.

Rammen for årets lønnsoppgjør er en årslønnsvekst på 2,8 %. Dette består av et overheng på 1,1 %, tarifftillegg på 0,5 % og en glidning på 1,2 %.

Protokoller fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene med hhv Fellesforbundet, NNN og Industri Energi finner du i menyen til venstre. Her finner du også protokollen etter fellesforhandlinger med NNN.

 

For mer informasjon, se denne oppsummeringen på NHOs nettsider.

Meklingsprotokollen ligger tilgengelig på NHOs nettsider og hos www.riksmekleren.no.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!