- Vi har en leverandørsektor med en imponerende innovasjonsevne. Dette er en fremoverlent del av næringen som har store muligheter for å øke verdiskapingen til gavn for hele landet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik som kommer til Teknologi- og Servicekonferansen til Sjømat Norge i november.

For tredje gang inviterer Sjømat Norges leverandørbedrifter til nasjonal teknologikonferanse. Det skjer i Trondheim 29. november.

Tore Håkon Riple som er daglig leder i selskapet Marine Constructions, leder også sektorgruppen for teknologi og service i Sjømat Norge. Han deler fiskeriministerens utgangspunkt og tilføyer at næringen fortsatt har mye å strekke seg etter.

Konferansen skal derfor kaste lys over mulighetene i næringen og ta opp tema som vil være av interesse både for næringsaktører og politikere. – Vi setter stor pris på at fiskeriminister Harald-Tom Nesvik kommer i tillegg til sentrale politikere kommer til konfearansen også i år, sier Riple. 

Tore Håkon Riple (Foto: Sjømat Norge) (Toppfoto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Tore Håkon Riple (Foto: Sjømat Norge) (Toppfoto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Han understreker at sektoren i dag leverer kompetanse og produkter i verdensklasse, men at man fortsatt kan bli bedre. Derfor er det invitert en rekke spennende foredragsholdere til Trondheim.

– Blant dem er Olav Holst-Dyrnes som i flere år ledet Røkkes Havfisk og Norway Seafoods, i dag eid av Lerøy. Holst-Dyrnes kommer for å fortelle om den teknologiske reisen han har hatt med Ekornes ASA. Møbelprodusenten er en innovativ bedrift som har vært gjennom omstillinger som sikkert flere kan lære av, sier Riple.

Et annet tema på årets konferanse er handelspolitikk. Norge har en av de mest åpne økonomiene i Europa og derfor avhengig av friest mulig handel over grensene. Blant foredragsholderne er DNBs senioranalytker Eirik Larsen. Norges fremste korrupsjonsekspert, Tina Søreide, har og sagt ja til å komme for å fortelle om utfordringer leverandørene kan møte i flere markeder. 

– Navnene vi har er svært gode. De er dyktige formidlere. Det gir oss en mulighet til å kunne si noe om utsiktene for sjømatsektorene i årene som kommer, sier Riple.

 


Konferansen er åpen for alle, og du kan melde deg på her:

https://event.nho.no/skjema/?event=10433

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…

Vest i aust, Oslo

God effekt av utfisking av rømt oppdrettslaks