Egne tillatelser for miljøteknologi?


Publisert 14.01.2022 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Høsten 2021 sendte Næring- og fiskeridepartement ut et forslag om det bør etableres egne tillatelser innen havbruk for miljøteknologiformål. De nye tillatelsene vil komme i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom det såkalte trafikklyssystemet.

Hvordan?

Det sentrale spørsmålet er hvilke kriterier som skal ligge til grunn i slike tillatelser. Sjømat Norge har hatt en grundig gjennomgang av forslaget fra regjeringen og har nå sendt sine innspill. Tilbakemeldingen fra medlemmene er at en støtter departementets krav til drift ut fra vilkårene om lavt utslipp av lakselus og oppsamling av slam.

Sjømat Norges høringssvar er derimot tydelig på at en ikke bør ha en skjønssmessig innovasjonskonkurrase.

I sitt høringssvar kommer en inn på i hvor stor grad både utslipp av lusenauplier og slam bør spille inn i slike tillatelser.

Les høringssvaret eller last det ned her

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årsarrangementet i Sjømat Norge

Årssamling Havbruk Nord

Medlemsmøte Havbruk Nord

Revidert nasjonalbudsjett: – Skuffende fra Regjeringen

Havbruksoverenskomsten: Enighet med Fellesforbundet

NM Sunn Mat i Farta: – En gyllen mulighet til å vise frem sjømatens fortreffelighet

Enige med NNN

Krister Hoaas blir ny regionsjef i Sjømat Norge

Årsmøte Havbruk Midt

Framleis høg interesse for sjømatutdanning