Egne tillatelser for miljøteknologi?


Publisert 14.01.2022 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser

Høsten 2021 sendte Næring- og fiskeridepartement ut et forslag om det bør etableres egne tillatelser innen havbruk for miljøteknologiformål. De nye tillatelsene vil komme i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom det såkalte trafikklyssystemet.

Hvordan?

Det sentrale spørsmålet er hvilke kriterier som skal ligge til grunn i slike tillatelser. Sjømat Norge har hatt en grundig gjennomgang av forslaget fra regjeringen og har nå sendt sine innspill. Tilbakemeldingen fra medlemmene er at en støtter departementets krav til drift ut fra vilkårene om lavt utslipp av lakselus og oppsamling av slam.

Sjømat Norges høringssvar er derimot tydelig på at en ikke bør ha en skjønssmessig innovasjonskonkurrase.

I sitt høringssvar kommer en inn på i hvor stor grad både utslipp av lusenauplier og slam bør spille inn i slike tillatelser.

Les høringssvaret eller last det ned her

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold