Dødeligheten på laks skal ned


Publisert 20.08.2018 av Are Kvistad Fiskevelferd Havbruk Miljø og Helse

Tall fra Fiskeridirektoratet gjengitt på iLaks i forrige uke viser at fiskedødeligheten i havbruk i år så langt ligger på 6-7 %. Det er omtrent på samme nivå som for 12 år siden.

– Jeg tror Hulda Bysheim i Mattilsynet har rett i at en del av denne dødeligheten kan knyttes opp til håndtering av fisk i forbindelse med tiltak for å redusere lusenivåene, sier fagsjef Ketil Rykhus i Sjømat Norge.

– Vi er også opptatt av både dødelighet og velferd. Vi må ta lærdom av tidligere feil slik at vi ikke gjentar disse. Nettopp derfor oppfordret vi tidligere Fiskeriminister Per Sandberg i et møte i mai i år til å iverksette en grundig evaluering av alle regelverkstiltak igangsatt de siste årene.

Det er et faktum at det har blitt brukt mye legemidler for å redusere lusenivåene, spesielt om våren. Dette har nok bidratt til å fremskynde resistensutviklingen og dermed ført til at medisinfrie tiltak har blitt tatt i bruk før de har vært gjennomprøvd. Det har utfordret både velferd og dødelighet.

– Slik kan vi ikke jobbe i fremtiden. Vi har ikke fått signaler fra departementet om at evalueringen er igangsatt. Vi benytter derfor anledningen til å minne departementet om dette, og håper at den nye statsråden sørger for at dette blir gjort, sier Rykhus.

Sjømat Norge jobber nå med en veileder for beste praksis knyttet til fiskevelferd. I tillegg er det en kontinuerlig prosess for å bedre alle metoder for kontroll med lakselus som innebærer håndtering av oppdrettsfisken.

– Vi er nok alle enige om at målet er at dødeligheten skal ned og at velferden skal bli bedre, sier Ketil Rykhus.

Saken ble omtalt av iLaks 16. august.

Vil du vite mer?

 
Ketil Rykhus
Ketil Rykhus
SinkabergHansen AS
Mobil: 473 43 310

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?