– Det er plass til flere i #MerAv-samarbeidet  


Publisert 09.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

98 bedrifter har signert MerAv-samarbeidet om hvordan få et sunnere kosthold. Sjømat Norge støtter Helsedirektoratet i arbeidet med å gjøre det lettere for befolkningen å velge sunne alternativ.

 Vi benytter og føler MerAv-rådene hver dag. Maten vi lager stiller krav til kategorier innen sunn mat, sier Inger Renathe Østmo fra kokkelandslaget Community Catering.  

Sammen med resten av kokkelandslaget representerte hun Norge i OL i Community Catering. Fra scenen under MerAvseminaret fortalte kokken sammen med ​​Espen A. Wasenius i Norske Kokkers Landsforening (NKL) at innad i kokkemiljøet er det flere som går fra restaurant til kantine.  

Følger #MerAv-rådene: Espen Wasenius Norske Kokkers Landsforening (NKL)  og Inger Renathe Østmo ra kokkelandslaget Community Catering.

Kokkene understreket at sunne råvarer er og blir et viktigere kriterium.  

 I konkurransene vi deltar i stilles det krav at maten inneholder de riktige næringsstoffene – så det er klart det blir avgjørende å velge sunne og riktige råvarer for å hevde oss i konkurransene vi stiller, sier Østmo.  

#MerAv det som er bra 

Med opp mot 30.000 besøkende fra matbransjen, er SMAK 2020 Norges desidert største arrangement for de som jobber med å forme Norge som matnasjon. 

SMAK arrangeres hvert tredje år og er blant de viktigste møteplassene i Nordens for matbransjen. Gjennom MerAv-samarbeidet har Sjømat Norge under messen satt søkelys på hvordan man få et sunnere kosthold.  

Norske helsemyndigheter har satt et ambisiøst mål om at innen 2021 skal befolkningen spise 20 prosent mer frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og sjømat. For å nå dette målet, kreves et godt samarbeid mellom myndigheter, matprodusenter, servering og handel.  

 Vi har siden 2017 jobbet med de andre organisasjonene i arbeidet for å fremme et sunnere kosthold. Det har vært et vellykket samarbeid mellom myndigheter og bransjen. Det er gledelig å se at det nytter for det er store helsegevinster for både den enkelte og for samfunnet på å velge sunnere råvarer, sier Gunn Knutsen, fagsjef i Sjømat Norge.  

Den siste tids utvikling viser at spesielt serveringsbransjen har sluttet oppunder arbeidet. Avtalen er et samarbeid mellom helsemyndighetene og matbransjen for å bidra til å nå de nasjonale målene for folkehelsepolitikken og å styrke konkurransekraften til mat- og drikkenæringen. 

Lasse Johannessen var en av vinnerne i #MerAv-konkurransen.

Det er store helsegevinster ved å forebygge livsstilssykdommer som hjerte, kar, og diabetes 2. Usunt kosthold koster samfunnet årlig 154 milliarder årlig, ifølge Helsedirektoratet. Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet, fortalte under seminaret at det handler om å gjøre det lettere for befolkningen å velge et sunnere kosthold.   

 Det er nå 98 aktører med i hovedavtalen, og vi vil ha med flere. Det er viktig at så mange som mulig bidrar for at vi skal nå målene vi har satt oss, sier Granlund.  

Arne Hjeltnes fremsnakket sjømatnæringen under Bocuse d’Or sitt arrangement på Smak2020.

Sjømat på agendaen  

Sjømatnæringen var sterkt representert under matmessen, der Sjømat Norge ved Gunn Knutsen og Henrik Stenwig deltok med to inspirasjonsforedrag under parolen “Sjømat i et bærekraftig kosthold”.  

Kommunikasjonsdirektør Kristin Langeland deltok også under Bocuse d’Or sitt arrangement sammen med Bellona, BAMA og Arne Hjeltnes 

 Det er gledelig å se at Bellona deler vår virkelighetsoppfatning om bærekraftsarbeidet i sjømatnæringen. Det er avgjørende for at vi sammen skal bli bedre, og all ære til dem for at de ser den positive utviklingen som finner sted i sjømatnæringen som bygger opp under sjømaten som en klimaløsning, sier Langeland.

Superkokk Trond Moi demonstrerer bearbeiding av piggvar på Lerøy sin stand under Smak2020.

Under messen hadde Lerøy blant annet en seksjon med superkokk Trond Moi og oppvisning i bearbeiding av piggvar.  

 Vil også gi ære til Lerøy og Domstein for å være fabelaktige ambassadører for sjømatnæringen under messen. Deres tilstedeværelse og utstillinger under messen er med på å vise hvor flott og smakfullt både sjømat og sjømatnæringen kan være, sier Langeland.

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Direktør kommunikasjon og næringspolitikk
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør