Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien


Publisert 06.04.2020 av Tarjei Svalbjørg Høringsuttalelser Arbeidsliv

LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien. 

To av regelendringene innebærer at de samme reglene som allerede gjelder i fiskeindustrien, vil gjelde i arbeidslivet for øvrig. Det vil si ingen ventedager for å motta dagpenger og krav om 40 prosent redusert arbeidstid for å motta dagpenger.

Regjeringen har også økt kompensasjonsgraden i dagpengeordningen. Delen av dagpengegrunnlaget som er under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G), kompenseres 80 prosent. Dette gjelder for alle søknader om dagpenger som innvilges fra og med 20. mars 2020, også for permitterte i fiskeindustrien.
I anmodningsvedtak 387, 16. mars 2020 har Stortinget bedt regjeringen sikre full lønn inntil seks G i 20 dager fra permittering. Alle sider ved denne ordningen er ennå ikke avklart.

Les hele svaret fra regjeringen her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen