Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien


Publisert 06.04.2020 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser Arbeidsliv

LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien. 

To av regelendringene innebærer at de samme reglene som allerede gjelder i fiskeindustrien, vil gjelde i arbeidslivet for øvrig. Det vil si ingen ventedager for å motta dagpenger og krav om 40 prosent redusert arbeidstid for å motta dagpenger.

Regjeringen har også økt kompensasjonsgraden i dagpengeordningen. Delen av dagpengegrunnlaget som er under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G), kompenseres 80 prosent. Dette gjelder for alle søknader om dagpenger som innvilges fra og med 20. mars 2020, også for permitterte i fiskeindustrien.
I anmodningsvedtak 387, 16. mars 2020 har Stortinget bedt regjeringen sikre full lønn inntil seks G i 20 dager fra permittering. Alle sider ved denne ordningen er ennå ikke avklart.

Les hele svaret fra regjeringen her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss