LO Troms og Finnmark henvendte seg 2. april til arbeid- og sosial departementet angående midlertidige regler for dagpenger under permitteringer i fiskeindustrien. 

To av regelendringene innebærer at de samme reglene som allerede gjelder i fiskeindustrien, vil gjelde i arbeidslivet for øvrig. Det vil si ingen ventedager for å motta dagpenger og krav om 40 prosent redusert arbeidstid for å motta dagpenger.

Regjeringen har også økt kompensasjonsgraden i dagpengeordningen. Delen av dagpengegrunnlaget som er under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G), kompenseres 80 prosent. Dette gjelder for alle søknader om dagpenger som innvilges fra og med 20. mars 2020, også for permitterte i fiskeindustrien.
I anmodningsvedtak 387, 16. mars 2020 har Stortinget bedt regjeringen sikre full lønn inntil seks G i 20 dager fra permittering. Alle sider ved denne ordningen er ennå ikke avklart.

Les hele svaret fra regjeringen her.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse