Bli med og signer ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold!


Publisert 19.08.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Miljø og Helse

Sjømat Norge slutter opp under intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.

Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold er en avtale mellom Helse- og omsorgsdepartementet og matbransjen – næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarehandelen og serveringsbransjen. Helsedirektoratet har sekretariatet for samarbeidet. Sjømat Norge har signert og er aktivt med via #MerAv samarbeidet.

– Et sunnere kosthold har et uvurderlig folkehelseperspektiv. Vi ønsker å få med enda flere aktører i arbeidet for et sunnere kosthold, og oppfordrer bedrifter i sjømatbransjen til å signere tilslutningsavtalen, sier Trude Nordli, fagsjef helse og miljø i Sjømat Norge.

Trude Nordlie, fagsjef helse og miljø i Sjømat Norge

Se nettsiden #MerAv for ytterligere informasjon

Målet er å samarbeide om å tilrettelegge for et sunnere kosthold, samt bidra til at de overordnede målene innenfor folkehelsepolitikken nås. Nåværende avtale ble signert i 2016 og har varighet til utgangen av 2021. Avtalen er nå reforhandlet og varer ut 2025.

– Helsemyndighetene og matvarebransjen fortsetter det gode samarbeidet for å få det enklere for forbrukere å ta sunne valg. Det er jeg veldig glad for.

Bent Høie, helseminister

Det er bransjeorganisasjonene som undertegnet avtalen 1. juni, mens andre aktører signerer en tilslutningsavtale til denne. Ikke alle innsatsområdene under intensjonsavtalen er relevante for alle aktørene. I tilslutningsavtalen kan aktørene forplikte seg til de innsatsområdene som er relevante for dem.

– Alle bedrifter er betydningsfulle i dette samarbeidet. Det er opp til hver enkelt bedrift å finne tiltak som kan bidra til å nå målene i avtalen, sier Høie.

Se video fra Helseminister Bent Høie her

  1. Hvordan signerer din bedrift tilslutningsavtalen? Gå inn på Helsedir sine nettsider:

2. Velg det innsatsområdet som er relevant for din bedrift

  • Reduksjon av salt
  • Reduksjon av sukker
  • Reduksjon av mettet fett
  • Økt forbruk av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat

3. Kontakt Sjømat Norge v/ Trude Nordli ved spørsmål, og for å få satt opp tilslutningsavtalen med Helse og omsorgsdepartementet. Sjømat Norge sender inn avtalen til signering.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Tilbakemelding på Mattilsynets forslag til nasjonal utryddelsesplan for ILA

Finale og kick-off for ny intensjonsavtale for et sunnere kosthold

Ergonomi for næringsmiddelindustrien

Seier til industrien i Høyesterett

Smitten øker, Sjømat Norge følger situasjonen tett

Svært lav antibiotikabruk

Mindre bearbeiding og færre grønne investeringer

Møte for lakseslakterier

Støre-regjeringens budsjettgrep

Regulering Kongekrabbe