Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger VKM ikke skal brukes som kunnskapsleverandør.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets utkast til en bestilling til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) «Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking».

I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er nyttig at Mattilsynet ser på om rutiner for overvåkings- og kartleggingsprogrammer er risikobasert slik at overvåkingen er tilrettelagt for å identifisere farer og sikre trygg mat til norske forbrukere. Sjømat Norge påpeker imidlertid at VKM ikke er det rette organ for å løse alle momenter i denne oppgaven, siden det blir spurt forhold som berører både risikohåndtering (risk management) og risikovurdering (risk assessment).

– Dersom VKM blir bedt om å gi råd om risikohåndtering (f.eks. hvilke stoffer i mat som bør overvåkes og optimal prøvetaking) vil det kunne oppstå uheldige situasjoner i forhold til ansvar og roller, skriver Sjømat Norge, som er opptatt av at det må være klare forståelser for rollefordelingen. Det vises til definisjonene i Codex og hvordan Stortinget har fastslått hvordan rollefordelingen på dette feltet i matforvaltningen skal organiseres.

– Vi vil sterkt oppfordre Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyse samt å se på i hvilke sammenhenger VKM ikke skal brukes som kunnskapsleverandør. I den grad VKM kan komme til å fungere som et utredningskontor for Mattilsynet, vil tilliten og formålet med VKM som uavhengig organ undergraves, heter det i høringssvaret.

Høringssvaret fra Sjømat Norge kan lastes ned fra venstre kolonne.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens

Our Ocean: Målrettede tiltak fra sjømatselskapene

Politikerene fikk høre dette

Meir torsk i nord

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Oppretter felles forum mot rømming