Sjømat Norge oppfordrer Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyser samt å se på i hvilke sammenhenger VKM ikke skal brukes som kunnskapsleverandør.

Sjømat Norge har sendt høringssvar til Mattilsynets utkast til en bestilling til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) «Identifisering og risikorangering av fremmedstoffer i mat som grunnlag for Mattilsynets overvåking».

I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er nyttig at Mattilsynet ser på om rutiner for overvåkings- og kartleggingsprogrammer er risikobasert slik at overvåkingen er tilrettelagt for å identifisere farer og sikre trygg mat til norske forbrukere. Sjømat Norge påpeker imidlertid at VKM ikke er det rette organ for å løse alle momenter i denne oppgaven, siden det blir spurt forhold som berører både risikohåndtering (risk management) og risikovurdering (risk assessment).

– Dersom VKM blir bedt om å gi råd om risikohåndtering (f.eks. hvilke stoffer i mat som bør overvåkes og optimal prøvetaking) vil det kunne oppstå uheldige situasjoner i forhold til ansvar og roller, skriver Sjømat Norge, som er opptatt av at det må være klare forståelser for rollefordelingen. Det vises til definisjonene i Codex og hvordan Stortinget har fastslått hvordan rollefordelingen på dette feltet i matforvaltningen skal organiseres.

– Vi vil sterkt oppfordre Mattilsynet til internt å se på egen rolleforståelse i forbindelse med risikoanalyse samt å se på i hvilke sammenhenger VKM ikke skal brukes som kunnskapsleverandør. I den grad VKM kan komme til å fungere som et utredningskontor for Mattilsynet, vil tilliten og formålet med VKM som uavhengig organ undergraves, heter det i høringssvaret.

Høringssvaret fra Sjømat Norge kan lastes ned fra venstre kolonne.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Lone Flyvholm
Lone Flyvholm
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 986 62 017

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!