Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring


Publisert 04.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Kalenderen

FHF i samarbeid med BDO og Åkerblå inviterer til et webinar 5. november om biosikkerhet i norsk laksenæring.
Se tid, sted og påmelding

For å realisere målet om bærekraftig vekst må laksenæringa få kontroll på de biologiske utfordringene, der fiskehelse og fiskevelferd er blant de viktigste. Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» har hatt som målsetting å etablere en kunnskapsbasert anbefaling for beste praksis og anbefale tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseoppdrett. Prosjektet er finansiert av FHF, og gjennomført som et samarbeid mellom BDO AS og Åkerblå AS. Resultatene bygger på en omfattende dialog med næringsaktørene der det er gjennomført både spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøter i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12.

Ambisjonen om bærekraftig vekst vil først og fremst kreve en styrking av næringsaktørenes felles gjennomføringsevne og samhandling med myndighetene. Som avslutning av prosjektet inviteres det derfor til et webinar der resultatene presenteres med forslag til felles målbilde for beste praksis, vurdering av områder med særlig behov for å bedre smittesikringen samt forslag til bransjerettede tiltak for å oppnå dette.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister