Behov for dugnad for bedre smittesikring i norsk laksenæring


Publisert 04.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Havbruk Kalenderen

FHF i samarbeid med BDO og Åkerblå inviterer til et webinar 5. november om biosikkerhet i norsk laksenæring.
Se tid, sted og påmelding

For å realisere målet om bærekraftig vekst må laksenæringa få kontroll på de biologiske utfordringene, der fiskehelse og fiskevelferd er blant de viktigste. Prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» har hatt som målsetting å etablere en kunnskapsbasert anbefaling for beste praksis og anbefale tiltak for å styrke biosikkerheten i norsk lakseoppdrett. Prosjektet er finansiert av FHF, og gjennomført som et samarbeid mellom BDO AS og Åkerblå AS. Resultatene bygger på en omfattende dialog med næringsaktørene der det er gjennomført både spørreundersøkelse, intervjuer og dialogmøter i produksjonsområde 3, 6, 9 og 12.

Ambisjonen om bærekraftig vekst vil først og fremst kreve en styrking av næringsaktørenes felles gjennomføringsevne og samhandling med myndighetene. Som avslutning av prosjektet inviteres det derfor til et webinar der resultatene presenteres med forslag til felles målbilde for beste praksis, vurdering av områder med særlig behov for å bedre smittesikringen samt forslag til bransjerettede tiltak for å oppnå dette.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Riktig vei, men rom for flere

Statsministeren løftet frem sjømat i havpanelet

Medlemsmøte for hvitfisksektoren

Webinar: Sjømatnæringen og brexit

Sjømat Norge søker regionsjef

Livestream: Sjømatnæringen og Europa

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

Standarder for økt fiskevelferd

– En tapt mulighet om vi ikke griper sjansen til å skape flere arbeidsplasser

Generalforsamling i Sjømat Norge 2021