Avtale med Russland på plass


Publisert 25.10.2022 av Øyvind André Haram Industri

Siden mandag 10. oktober har Norge og Russland forhandlet om fangstkvoter i Barentshavet. Partene kom til enighet etter en ukes digitale forhandlinger. Sjømat Norge er tilfreds med at Russland og Norge også i år har kommet til enighet om fangstkvoter for kommende år i Barentshavet.

– Avtalen har stor betydning for å sikre bærekraftig høsting og forvaltning av våre felles ressurser i nord. Det er særlig gledelig at partene lyktes å komme i mål i ei tid som er preget av den anspente situasjonen Europa nå står oppe i, sier viseadm dir Trond Davidsen som har deltatt i den norske forhandlingsdelegasjonen.

Mindre torsk

Som forventet så blir neste års totalkvote for nordøst-arktisk torsk mindre, og i tråd med anbefalingene fra det internasjonale havforskingsrådet, ICES. For 2023 ble kvoten satt til 566 784 tonn, noe som innebærer en nedgang på 20 prosent fra årets kvote. (norsk kvote for 2023 vil være 260 782 tonn)

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 170 067 tonn for 2023, i tråd med forvaltningsregelen. Norges kvote for 2023 vil være 84 177 tonn.

Du kan lese mer om forhandlingene på regjeringens nettsider .

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fremdeles store svakheter i skattemodellen

Frokostmøte: Sjømat i krise, krig og fred 

– Opposisjonen tar ansvar

Regulering av satser i Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien

Helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten

Revidert nasjonalbudsjett: Konsekvenser for sjømatnæringen

Webinar – Industriutslippsdirektivet

Mellomoppgjeret 2023

23 gode grunner til å avvise Regjeringens lakseskatt