Sjømat Norge er tilfreds med at KPMG sin omfattende rapport, har konkludert med at det er behov for viktige forbedringer i Mattilsynets forvaltningspraksis.

Sjømatnæringen er helt avhengig av at vi har et godt og velfungerende Mattilsyn. Det er et av våre viktigste forvaltningsorgan, og har avgjørende betydning for at vi sikrer alt fra fangst av sjømat til foredling, en god forvaltning av hele verdikjeden i havbruksnæringen og til tilrettelegging av eksport og markedsadgang i mer enn 140 ulike land, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

KPMG har gransket Mattilsynets tilsynsvirksomhet i grønn og blå sektor. Rapporten viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner.

Sjømat Norge er tilfreds med at KPMG sin omfattende rapport, har konkludert med at det er behov for viktige forbedringer i Mattilsynets forvaltningspraksis. Dette har Sjømat Norge tatt opp med blant annet Landbruks- og matdepartementet gjennom flere år uten å få gehør for at det er behov for endringer i hvordan Mattilsynet gjennomfører sine tilsyns- og forvaltningsoppgaver, sier Ystmark. ​

KPMG peker på flere konkrete svake punkter og har noen forslag til hvordan dette kan følges opp for at Mattilsynet skal bli en velfungerende organisasjon som alle parter har tillit til. Sjømat Norge har i de senere år opplevd god vilje til dialog i Mattilsynet, men det har vært vanskelig å se at utfordringene har vært fulgt opp på en tilstrekkelig måte for å oppnå gjennomgående forbedringer i forvaltningspraksisen.  

Mattilsynet har nå fått en omfattende rapport som vi forventer vil bli fulgt opp aktivt. ​Vi har allerede mottatt invitasjon til et møte med den nye direktøren i Mattilsynet, og vil i dialog med henne diskutere hvordan rapporten best følges opp slik at vi får et sterkt og godt tilsyn, sier Ystmark.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil:

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer