Sjømateksporten Norge fortsetter å øke. Sammenlignet med fjoråret har verdien økt med 3 prosent målt mot samme periode i fjor. Betyr dette at Norge passerer 100 milliarder i sjømateksport innen årsskiftet?

I september eksporterte Norge 160 000 tonn sjømat til en verdi av 7,7 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 4 prosent eller 307 millioner kroner fra samme måned i fjor.

– Hittil i år har vi eksportert for 71 milliarder kroner i hele sjømatkategorien. Dette er drevet av god pris på blant annet torsk og økning i volum på laks. Samtidig har valutaeffekten totalt sett vært positiv for norsk sjømateksport i 2018. Dette tegner for at 2018 blir et rekordår, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Adm. direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, mener dette viser at næringen leverer i forhold til å må målet om at sjømatnæringen skal være samfunnsbyggende.

Fryst hel torsk har hatt størst volumreduksjon, noe som trolig har hatt noe å si for prisen. FOTO: Sjømatrådet.

– Skal vi lykkes med et slikt blått taktskifte så må næringen også fremover gis mulighet til å investere i videre utvikling. Når norske politikere for tiden snakker om å innføre statlig særskatt på både fiskeri og havbruk så viser det en manglende forståelse for hvordan vi skal lykkes med å realisere mulighetene. Det å tappe kystens næringsliv for kapital svekker mulighetene og vil over tid gi mindre skatteinntekter enn særskattlegging, sier Ystmark. 

Lakseeksporten 4 prosent over fjoråret
Hittil i år har Norge eksportert 759 000 tonn laks til en verdi av 49,4 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 50 000 tonn eller 7 prosent, mens verdien har økt med 4 prosent eller 1,7 milliarder kroner fra samme periode i fjor.- En svekket norsk krone mot euro og dollar har bidratt til at verdien på lakseeksporten i september har holdt seg stabil. Etterspørselsveksten i EU, Norges viktigste laksemarked, har flatet ut. Veksten er primært i Asia og Øst-Europa, og med fri adgang til markeder som Russland og Kina, er det Chile som har vært best i stand til å utnytte dette i 2018, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.Norge har eksportert 88 200 tonn laks for 5,7 milliarder kroner i september måned. Det er en volumnedgang på 8 prosent, mens verdien er på samme nivå som september i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i september måned 60,96 kroner per kilo, mot 55,46 kroner samme måned i fjor. Hittil i år har Polen og Frankrike kjøpt mest laks fra Norge.

Foto: Norges Sjømatråd

Eksporten av ørret vokser så langt i år, både i verdi og volum. Foto: Norges Sjømatråd

Volumvekst for ørreten
Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 22 prosent, mens verdien økte med 4 prosent eller 82 millioner kroner fra samme periode i fjor. I september har Norge eksportert 3800 tonn ørret for 246 millioner kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien falt med 3 prosent eller 9 millioner kroner. I september har Hviterussland og USA kjøpt mest ørret fra Norge.

– Historisk sett har Japan vært det viktigste markedet for norsk ørret før Russland vokste fram tidlig på 2000-tallet. Nå har USA, som i 2013 kun var det 17. viktigste markedet med 18 millioner kroner, vokst seg til å være det nest største markedet for ørret, med en eksport til en verdi av 305 millioner hittil i år. Japan er det tredje største markedet med en eksportverdi hittil i år 178 millioner, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

Økning for fersk torsk – stabilt for fryst torsk
Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 4 prosent, mens verdien økte med 3 prosent eller 65 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert 1 400 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 57 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

– Verdiveksten for fersk torsk er i hovedsak drevet av en prisvekst på 9 prosent for hel fisk så langt i år. Samtidig ser vi at fersktorskandelen har økt til fordel for hovedsakelig fryst hel torsk, til tross for at kvoten har gått ned. Medvirkende årsaker er incentivordninger som har ført til økte fangster utenom sesong, i tillegg til et rekordår når det kommer til levendelagring av torsk. Ifølge en ny doktoravhandling ved Nofima og UiT, Norges arktiske universitet, holder den levendelagrede torsken en svært høy og jevn kvalitet, noe som trolig er med på å bidra til prisveksten, spesielt nå utenfor hovedsesongen, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen

Hittil i år har Norge eksportert 52 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Volumet falt med 13 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

Norge har eksportert 3 900 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 161 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 31 prosent, mens verdien falt med 13 prosent eller 24 millioner kroner fra september i fjor.

– Fryst hel torsk er det produktet i torskekategorien som har hatt størst volumreduksjon, og det er nok med på å forklare en prisvekst på 14 prosent så langt i år. Samtidig ser vi at eksporten av fryst filet av torsk, til tross for reduserte torskekvoter, har hatt en volumvekst på 4 prosent. Størst økning er det til Storbritannia, hvor høykvalitets ombordfryst filet er hovedproduktet. Fryst filet har også hatt en prisvekst. Summen av dette gjør at eksportverdien for fryst torsk er omtrent på nivå med i fjor, sier Pettersen.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!