Webinar: Sjømatnæringen og Europa


Publisert 04.11.2020 av Øyvind André Haram Kalenderen

v
Webinar (vi sender lenke til alle påmeldte)
I høst setter vi søkelyset på sjømatnæringens forhold til Europa gjennom egne webinar. Først ut er innholdet i en helt fersk bok, som avslører betydningen av EØS-avtalen.
Se tid, sted og påmelding

Boken lanseres på Universitetsforlaget og slippes 9.november. FOTO: Universitetsforlaget.

EØS-avtalen har siden 1994 vært bærebjelken i Norges samarbeid med EU, den norske sjømatnæringas viktigste marked. Den politiske oppslutningen om avtalen har vært stor, men likevel er den omstridt i deler av det politiske landskapet. Selv om sjømat ikke er direkte inkludert i EØS-avtalen, er den generelle oppfatningen at avtalen er viktig for den norske næringa.

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Arne Melchior og professor ved Nord Universitet i Bodø, Frode Nilssen lanserer denne høsten boka: «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene». Forfatterne mener det er et betydelig udekket kunnskapsbehov om Norges forhold til EU. Boka, som er et resultat av et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinanisering (FHF), avdekker også at det for sjømatnæringa faktisk kan være mer å tape økonomisk på bortfall av EØS, enn det er å vinne på EU-medlemskap.

Boka gis ut av Universitetsforlaget 9. november med «open access» og vil fra da av være tilgjengelig på https://www.idunn.no/

Vi ser nærmere på bokas funn, hvordan EØS-avtalen har påvirket norsk sjømatnæring og hva avtalen betyr for næringa i dag.

Program:

  1. Velkommen v/programleder Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. 
  2. Åpning v/Geir Ove Ystmark, adm.dir i Sjømat Norge. 
  3. Kort om bakgrunn for bokprosjekt og FHFs rolle v/Hans Petter Næs, kommunikasjonssjef Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
  4. Presentasjon av bok og sentrale funn v/Arne Melchior, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
  5. Hvordan sjømatnæringa aktivt har forholdt seg til EØS-avtalen v/Henrik Stenwig, direktør miljø og helse Sjømat Norge 
  6. EØS-avtalen og betydning for vår bedrift. Samtale mellom Arne Karlsen, daglig leder Gunnar Klo AS og programleder Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. 
  7. Betydningen for et samlet norsk næringsliv av at vi sikrer videreføring av EØS-avtalen v/Tore Myhre, internasjonal direktør NHO  
  8. Sluttkommentar v/Frode Nilssen, professor Nord Universitet.

Om noen uker inviterer vi til del 2 i denne webinar-rekken og da er tema forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om ny handelsavtale.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen