Webinar: Sjømatnæringen og Europa


Publisert 04.11.2020 av Øyvind André Haram Kalenderen

v
Webinar (vi sender lenke til alle påmeldte)
I høst setter vi søkelyset på sjømatnæringens forhold til Europa gjennom egne webinar. Først ut er innholdet i en helt fersk bok, som avslører betydningen av EØS-avtalen.
Se tid, sted og påmelding

Boken lanseres på Universitetsforlaget og slippes 9.november. FOTO: Universitetsforlaget.

EØS-avtalen har siden 1994 vært bærebjelken i Norges samarbeid med EU, den norske sjømatnæringas viktigste marked. Den politiske oppslutningen om avtalen har vært stor, men likevel er den omstridt i deler av det politiske landskapet. Selv om sjømat ikke er direkte inkludert i EØS-avtalen, er den generelle oppfatningen at avtalen er viktig for den norske næringa.

Seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Arne Melchior og professor ved Nord Universitet i Bodø, Frode Nilssen lanserer denne høsten boka: «Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene». Forfatterne mener det er et betydelig udekket kunnskapsbehov om Norges forhold til EU. Boka, som er et resultat av et prosjekt finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinanisering (FHF), avdekker også at det for sjømatnæringa faktisk kan være mer å tape økonomisk på bortfall av EØS, enn det er å vinne på EU-medlemskap.

Boka gis ut av Universitetsforlaget 9. november med «open access» og vil fra da av være tilgjengelig på https://www.idunn.no/

Vi ser nærmere på bokas funn, hvordan EØS-avtalen har påvirket norsk sjømatnæring og hva avtalen betyr for næringa i dag.

Program:

  1. Velkommen v/programleder Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. 
  2. Åpning v/Geir Ove Ystmark, adm.dir i Sjømat Norge. 
  3. Kort om bakgrunn for bokprosjekt og FHFs rolle v/Hans Petter Næs, kommunikasjonssjef Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
  4. Presentasjon av bok og sentrale funn v/Arne Melchior, seniorforsker Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
  5. Hvordan sjømatnæringa aktivt har forholdt seg til EØS-avtalen v/Henrik Stenwig, direktør miljø og helse Sjømat Norge 
  6. EØS-avtalen og betydning for vår bedrift. Samtale mellom Arne Karlsen, daglig leder Gunnar Klo AS og programleder Kristin Langeland, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. 
  7. Betydningen for et samlet norsk næringsliv av at vi sikrer videreføring av EØS-avtalen v/Tore Myhre, internasjonal direktør NHO  
  8. Sluttkommentar v/Frode Nilssen, professor Nord Universitet.

Om noen uker inviterer vi til del 2 i denne webinar-rekken og da er tema forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om ny handelsavtale.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister