Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner


Publisert 09.09.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Bli med på webinar. Sjømat Norge arrangerer i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Kystrederiene, Norsk Industri og Sjømatbedriftene webinar om rømmingssikerhet ved avlusningsoperasjoner

Avlusningsoperasjoner er identifisert som en av de mest risikofylte operasjonene man kan gjennomføre med hensyn til rømming og vi ønsker å belyse dette temaet ved årets webinar, blant annet gjennom erfaring fra tilsyn og faktiske rømmingshendelser.

Fiskeridirektoratet utvikler nå den eksisterende erfaringsbasen for rømmingshendelser og planlegger å lansere den nye versjonen på arrangementet. Vi vil også få innlegg med forskjellige vinklinger på problemstillingen fra ulike deler av næringen.

Fullstendig program publiseres når dette er klart her.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister