Webinar – Industriutslippsdirektivet


Publisert 05.05.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Fiskeforedlingsbedrifter og slakterier skal innen desember 2023 tilpasse seg reviderte krav i EUs Industriutslippsdirektiv. Kravene som stilles er såpass strenge at de vil medføre svært store kostnader om de i det hele tatt er mulig å innfri.

Sjømat Norge har jobbet opp mot regjeringen, Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet for å få på plass en forståelse for behovet for dispensasjoner. Vårt ønske om generelle dispensasjoner for hele bransjen er avvist. Dermed skal dispensasjonssøknader sendes til Statsforvalter i aktuelt område. For å sikre en mest mulig enhetlig praksis har vi jobbet ytterligere opp mot regjeringen slik at de kan gi sentrale føringer til Statsforvalterne. Sjømat Norge har nytt møte med KLD torsdag 11. mai.

Sjømat Norge avholder mandag 15. mai mellom klokken 0800 og 0900 webinar med medlemmene om Industriutslippsdirektivet, klagebehandling, krav til klage, mulighet for standardisering av klager og hvordan vi i Sjømat Norge kan bistå. 

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal