Webinar – Fangstsertifikat


Publisert 20.04.2021 av Karin Gammelsæter Kalenderen

v
Teams
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge inviterer til webinar om kvantumskontroll i fangstsertifikatportalen.

CatchCertificate (CC) planlegger innføring av kvantumskontroll i CC-portalen fra ca. 1. mai 2021. Det betyr at eksportør må fordele vekt på seddel, og legge inn opplysninger om produkttilstand og konservering når sertifikat hentes ut.

Sjømat Norge inviterer næringen til et webinar der Catch Certificate vil redegjøre nærmere for hvilke opplysninger som skal legges inn i portalen, og hvordan systemet skal utvikles. Kvantumskontrollen er et utviklingsprosjekt, og tilbakemelding fra brukere (produsenter og eksportører) blir derfor en viktig del av arbeidet framover.

Program for webinaret:

  • Innledning og bakgrunn v/ Sverre Johansen, Sjømat Norge
  • Presentasjon av prosjektet kvantumskontroll, v/ Bjørg Granberg, Catch Certificate
  • Diskusjon med næringsaktørene

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Infomøte BAT/BREF for slakteri ang implementering av IPPC

Webinar – Marine Fish and PEF

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021