Ole Fretheim
Ole Fretheim

Fagsjef Havbruksteknologi

ole.fretheim@sjomatnorge.no 907 46 701

Randi Grøntvedt
Randi Grøntvedt

Regionsjef havbruk Midt

rng@sjomatnorge.no 920 85 785


Åpne og tillitsfulle samtaler om krevende emne i Bodø: Fra venstre Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, Tor Anders Elvegård, leder Sjømat Norge, Havbruk Nord, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, Line Ellingsen, leder bransjegruppe havbruk, Sjømat Norge og Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. Foto: Roar Wiik/NHO Nordland