Teknologi- og servicekonferansen 2022


Publisert 23.06.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

17. november 2022 arrangeres den årlige Teknologi og servicekonferansen.. Stedet er Hotel Britannia i Trondheim. Dette er årets viktigste møteplass for leverandørene til havbruksnæringen.

Vi tar opp tråden fra der vi slapp i fjor og setter innovasjon og bærekraft som hovedtema. I år gjennomføres konferansen i samarbeid mellom Sjømat Norge og NCE Aquatch Cluster.

Vil du vite mer?

 
Mobil:

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding