Tariffoppgjøret 2022


Publisert 25.04.2022 av Øyvind André Haram Arbeidsliv

Det såkalte «frontfaget», forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, resulterte som kjent i enighet 1.april i år, etter mekling på overtid. Riksmeklerens møtebok er lagt ut på nett og kan leses her.

Fristen for vedtakelse av oppgjøret er den 6. mai.

Rune Dyrvik er Sjømat Norges fagansvarlige for tariffspørsmål. FOTO: Sjømat Norge

Taket er

I forhandlingene ble en enige om å gi et generelt tillegg på kr. 4,-, samt et ytterligere tillegg på kr. 2,- for Teko delen av overenskomsten. Den økonomiske rammen for oppgjøret var på 3,7 %.

Rammen i frontfaget består av følgende:

Overheng (effekten av tillegg gitt i fjor):                            0,9 %

Tarifftillegg (generelt tillegg, økning av satser etc)           1,3 %  

Glidning (lokale forhandlinger)                                            1,5 %. 

Totalt                                                                                         3,7 %

Hva med sjømatforhandlingene?

Sjømat Norges forhandlinger starter i mai. Tidspunktene er som følger:

4. og 5. mai:      Fiskeindustrioverenskomsten med NNN

9.-11. mai:         Havbruksoverenskomsten med Fellesforbundet

24. og 25. mai: Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien med Industri Energi

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dramatisk dag for havbruksnæringen og kystbefolkningen

Medlemsmøte havbruk nord, Svolvær

Er du vår nye Fagsjef havbruksteknologi?

Nye minstepriser for bunnfisk

Sterke krefter sammen om Biomarint forum  

Medlemsmøte Havbruk Vest

Samla inn 1,4 tonn marint avfall i løpet av få timar

Er di kantine den beste?

Hilde Flåten navigerer maritim satsing

Peder Egseth ny politisk spydspiss