Tariffoppgjøret 2022


Publisert 25.04.2022 av Øyvind André Haram Arbeidsliv

Det såkalte «frontfaget», forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet, resulterte som kjent i enighet 1.april i år, etter mekling på overtid. Riksmeklerens møtebok er lagt ut på nett og kan leses her.

Fristen for vedtakelse av oppgjøret er den 6. mai.

Rune Dyrvik er Sjømat Norges fagansvarlige for tariffspørsmål. FOTO: Sjømat Norge

Taket er

I forhandlingene ble en enige om å gi et generelt tillegg på kr. 4,-, samt et ytterligere tillegg på kr. 2,- for Teko delen av overenskomsten. Den økonomiske rammen for oppgjøret var på 3,7 %.

Rammen i frontfaget består av følgende:

Overheng (effekten av tillegg gitt i fjor):                            0,9 %

Tarifftillegg (generelt tillegg, økning av satser etc)           1,3 %  

Glidning (lokale forhandlinger)                                            1,5 %. 

Totalt                                                                                         3,7 %

Hva med sjømatforhandlingene?

Sjømat Norges forhandlinger starter i mai. Tidspunktene er som følger:

4. og 5. mai:      Fiskeindustrioverenskomsten med NNN

9.-11. mai:         Havbruksoverenskomsten med Fellesforbundet

24. og 25. mai: Overenskomst for fiskemel- og fiskefôrindustrien med Industri Energi

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?