Standarder for økt fiskevelferd


Publisert 13.11.2020 av Øyvind André Haram Kalenderen

Hvordan kan standarder bidra til å få ned dødeligheten i norske laksemerder? Standard Norge arrangerer frokostmøtet i samarbeid med Veterinærinstituttet.
Se tid, sted og påmelding

Standard Norge inviterer til spennende frokostseminar der Sjømat Norge er delaktig i programmet.

Sjekk program og nærmere informasjon her. 

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger

Plast og havbruk i Trøndelag

– Folk må se mer sjømat i butikken

En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Invitasjon til årsmøte i OURO