Rein Hardangerfjord 2023: Sjømatnæringen sammen for et rent hav


Publisert 06.07.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

v
Thon Hotel Sandven, Norheimsund
Se tid, sted og påmelding

“Me berre gjer det” lød oppfordringen fra Erlend Haugarvoll og Lingalaks i samtale med Kenneth Bruvik da sistnevnte kom med ideen om at man skulle rydde hele Hardangerfjorden for søppel i 2021.

Med mer enn 2000 frivillige og innsats fra både akademia, forskning, frivillige og næringsliv var resultatet av Rein Hardangerfjord verdens største opprydningsaksjon med totalt samlet over 20 tonn søppel innsamlet fra hele fjorden. Fra sjømatnæringen deltok 12 oppdrettsselskap med til sammen 70 fartøy i tillegg til koordinert ryddeaksjoner fra flere av sjømatorganisasjonene.

I 2023 går sjømatnæringen sammen om å arrangere sitt eget plastseminar.

14. september innleder en samlet sjømatnæring aksjonen med et fagseminar om plast på Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Programmet begynner kl. 1130 med lunsj med påfølgende seminar.

Les mer: Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Deltakere på sjømatnæringens plastseminar er også velkommen på kveldsarrangementet i regi av Framtidshavet fra kl. 1730 til kl. 2030 på Fartøyvernsenteret i Norheimsund.

Egen info om kveldsarrangementet blir tilsendt påmeldte.

Ryddeaksjonen 15. september

Selve ryddeaksjonen Rein Hardangerfjord-aksjon finner sted fredag 15. september, og vi oppfordrer alle til å delta.

Sjømatorganisasjonene fikk i 2022 ansvar for en vik i Ølve, hvor det var samla inn 1,4 tonn plast i løpet av få timer. Vi er tildelt de samme områdene i år, da mengden søppel var så voldsom at man ikke var ferdig.

2023-aksjonen koordineres av Henrik Wiedswang Horjen. Ryddere som kommer fra Bergen kan møte på Onarheim (Tysnes) og de som kommer fra Norheimsund kan møte på Ølve som i fjor.

Sjømat Norge er med på å organisere to ryddeaksjoner i Hardangerfjorden 15. september med utgangspunkt i Ølve og Onarheim, se lenker nedenfor:

Arrangementet arrangeres i fellesskap mellom Norges sjømatråd, Fiskeri- og Havbruksforeningens Forskningsfinansiering, Fiskebåt, Norges Sildesalgslag, Pelagisk Forening, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag, Råfisklaget og Sjømat Norge

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør