Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforskriften som følge av koronaviruset.

Regjeringen opplyser om at de nå arbeider for å endre på utlendingsforeskriften, for å kunne fornye oppholdstillatelsen til sesongarbeidere. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Departementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av neste uke. (uke 13)

Sesongarbeidere med tillatelse som går ut om kort tid og som fortsatt oppholder seg i Norge, bør registrere søknad om fornyelse elektronisk i UDIs søknadsportal og betale behandlingsgebyr så raskt som mulig. Departementet legger opp til at søknader fra denne søkergruppen kan behandles etter de nye reglene når disse er blitt vedtatt.

Departepementet opplyser og at sesongarbeidere med oppholdstillatelse som varer i mindre enn seks måneder, har mulighet til å søke om fornyelse av tillatelsen også etter de reglene som gjelder i dag.

LES MER: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlengelse-av-oppholdstillatelse-for-utenlandske-arbeidere/id2694468/

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Skatteregimet for havbruk må avklares nå! Brev til Stortinget

Blå sektor er en nøkkel for grønn omstilling

Sammen mot sykefravær IA_Bransjeprogram

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll