Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. – Vi har nå foretatt en full renovering av IA-avtalen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

– Det vi nå er blitt enige om er en mer bedriftsnær og tydelig IA-avtale, sier Melsom. Hun vil særlig trekke frem to områder som er tydeligere i den nye avtalen:

  1. Den retter seg inn mot hele arbeidslivet. Tidligere hadde bare en tredel av NHO-bedriftene tilgang på virkemidlene. Nå får de resterende to tredelene også tilgang på de samme verktøyene. Det er viktig for å redusere sykefraværet ytterligere.
  2. Vi får to hovedsatsinger i sykefraværsoppfølgingen: Forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær. Dette er to områder som har vært viktige for oss å få på plass.

Konkret for bedriftene vil de merke følgende: 

  • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet
  • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene
  • Den nye avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben. I NHO vet vi at dette funker – bare se på hva de har fått til i industrien.

– Det er også viktig for meg å understreke at NHO-bedriftene har jobbet godt og nådd den forrige IA-avtalens mål om redusert sykefravær. I den nye avtalen har vi et større bransjefokus, hvor de bransjene som ikke har hatt like god måloppnåelse prioriteres.

Den nye IA-avtalen har et ambisiøst mål om en nedgang i sykefraværet på nasjonalt nivå med 10 prosent de neste fire årene. Det er på toppen av den nedgangen vi allerede har hatt.

Les mer på NHOs nettsider

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Årssamling Havbruk Nord

Nord i sør, Oslo

Medlemsmøte i havbruk nord, Svolvær

Kvotemeldingen: En nødvendig reform av kvotesystemet 

Klippfiskseminar i Ålesund

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister