v
Oslo
HO familien i nord inviterer næringsliv, politikere og andre Nordnorgeentusiaster til dagen før dagen- konferanse.
Se tid, sted og påmelding

Nord i Sør er møteplassen for nordnorsk næringsliv, organisasjoner og politikere – der Nord-Norges fremtid blir debattert!

Sjømat Norge er partner i Nord i Sør, der næringslivet fra nord samles om en felles konferanse dagen før NHO Årskonferanse.

For mer informasjon og påmelding: https://www.nordisor.no/

 

Kontaktperson, Marit Bærøe marit.baroe@sjomatnorge.no

Vil du vite mer?

 
Marit Bærøe
Marit Bærøe
Regionsjef havbruk Nord
Mobil: 905 41 042

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!