v
Park Inn, Gardermoen
Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for bedrifter innanfor mjøl, olje og marine ingredienser på Gardermoen 29. januar.
Se tid, sted og påmelding

Sjømat Norge inviterer til medlemsmøte for bedrifter innanfor mjøl, olje og  marine ingredienser.

Tidspunkt: onsdag 29. januar,  kl 0900 – 1300.

Stad: Park Inn Radisson, Gardermoen (5 minutts gange frå terminalen).

 

PROGRAM 

 • Frihandelsforhandlingane mellom Norge og Kina, ved Ove Christian Owe, fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
  Norge og Kina er i sluttfasen av forhandlingane om ein frihandelsavtale. Owe er ansvarleg for vareforhandlingane, og gir oss oppdatert status.
 • Politikk for å stimulere til produksjon og bruk av nye fôringrediensar v/ Henrik Stenwig, Sjømat Norge
  Gjennom strategien «Et blått taktskifte» arbeider Sjømat Norge for ein berekraftig vekst i næringa. Der spelar tilgangen til nye fôrkjelder ei viktig rolle.
 • Regelverksutvikling i EU som gir krav om utrekning av miljøfotavtrykk på produktnivå  v/ Henrik Stenwig, Sjømat Norge
  Sjømat Norge er direkte engasjert i dette arbeidet og har tatt ei leiande rolle på sjømatområdet i Europa.
 • Norges Sjømatråd og marine ingrediensar v/ Kristin Alnes, Sjømat Norge
  i 30 år har Sjømatrådet arbeidd for utvikle marknader for norsk sjømat, finansiert ved avgift på eksport. Er dette relevant for marine ingrediensar?
 • Relevante prosjekt i regi av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), v/ Lorena Gallart, FHF
  På all eksport blir det innkrevd ei forskingsavgift på 0,3 % av fob-verdi. For marin ingredienssektoren utgjer dette ca 4 mill. kr årleg til prosjektfinansiering.
  FHF gir ei oversikt over pågåande prosjekt mellom anna på;
  nordatlantiske fiskeoljer og omega-3, raffinering av makrellolje, humane helseeffekter av laksemel, kvalitetsprotein frå fiskehoder m.m
 • Betydninga av marin omega-3 som næringsstoff i mat og fôr v/ Gunn Knutsen, Sjømat Norge
  De marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA er essensielle næringsstoffer som bidrar til god helse både hos mennesker og fisk. Det er en begrenset ressurs og for å dekke etterspørselen i fremtiden er det behov for nye kilder.

Vi ønskjer alle medlemmar velkomen til møte!
Vi håper møtet både kan gi fagleg påfyll og anledning til å treffe andre i næringa.
På vanleg måte vil møtet vere uformelt med god anledning til spørsmål og diskusjon undervegs.

For påmelding, kontakt Kristin Alnes.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon