Kurs i åpenhetsloven


Publisert 14.03.2023 av Øyvind André Haram Kalenderen

v
Webinar
Se tid, sted og påmelding

Meld deg på kurs i åpenhetsloven tilpasset fiskeindustrien 21. mars på teams

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i fjor og pålegger virksomheter av en viss størrelse nye forpliktelser. Formålet med loven er å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, samt sikre offentligheten innsyn i hvordan bedrifter jobber disse spørsmålene. Bedriftene som er omfattet må gjennomføre en aktsomhetsvurdering, offentliggjøre en redegjørelse hvert år innen 30. juni, samt gi informasjon på forespørsel.

Hvordan skal man som fiskeindustribedrift møte disse kravene helt konkret?  Og hva gjør man dersom kundene stiller krav til dokumentasjon for at de skal oppfylle sine krav? Sjømat Norge har engasjert jurist og ekspert Aase Gundersen til å holde et praktisk innrettet kurs tilpasset våre medlemmer. Kurset avsluttes med mulighet til å stille spørsmål.

Tid: tirsdag 21. mars kl. 08:00 – 09:30 på teams

Påmeldingsfrist: mandag 20. mars kl. 12:00

Vil du vite mer?

 
Martine Werring-Westly
Martine Werring-Westly
Fagsjef industri og handel
Mobil: 917 97 340

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023