Kurs: Digital miljørapportering


Publisert 08.06.2022 av Øyvind André Haram Kalenderen

v
Teams
Se tid, sted og påmelding

Myndighetene stiller krav til og kontrollerer hva som kan tillates av miljøpåvirkning fra havbruk. En trendovervåking av bunnforholdene under anlegget skal foretas i henhold til NS-9410. Dette skal gjrøes av et kompetent organ som skal være uavhengig oppdragsgiver.

Digitalt

Miljørapportene har til nå vært levert som PDF filer. Nå skal alt gjøres digitalt. Dette gjør at data kan deles og gjenbrukes:

  • Alle kan se hvordan det står til og utvikling over tid
  • Miljødata kan være et bidrag til å dokumentere bærekraft
  • Trender for anlegg og områder kan analyseres
  • Miljødata kan sammenstilles med andre datasett
  • Noen tilsynsaktiviteter kan automatiseres
  • Oppdretterne slipper å rapportere data de har rapportert tidligere

Agenda

Innledere

  • Trude H. Nordli, Sjømat Norge
  • Kjetil Gramstad, Fiskeridirektoratet


Demonstrasjon av ny løsning for miljørapportering

  • Tone Rasmussen, SEA ECO AS

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding