Infomøte BAT/BREF for slakteri ang implementering av IPPC


Publisert 04.05.2021 av Øyvind André Haram Kalenderen

Se tid, sted og påmelding

Infomøte fredag 7.mai kl 14-15 angående BAT/BREF for slakterier ang implementering av IPPC (vedlagt teamlenke)

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and Milk Industries (BREF FDM) utarbeidet for implementering av industriutslippsdirektivet ((IED) Dir. EU (2010/75) ble ferdig i 2019 og Commission Implementing Decision (EU) 2019/2031 establishing best available techniques (BAT) conclusions for the food, drink and milk industries, ble fastsatt i november 2019. Når rettsakten nå er inkorporert i EØS-avtalens vedlegg og skal gjennomføres innen 4. desember 2023 blant annet for lakseslakterier, har det vist seg at BREF FDM ikke dekker viktige deler av produksjonsprosessen i lakseslakterier.

Statsforvalteren har sendt ut brev der flere lakseslakterier blir bedt om å fremskaffe dokumentasjon slik at de kan vurderes i forhold til de aktuelle BAT konklusjonene. Det er i denne prosessen at det er oppdaget at BREF FDM ikke omfatter sentrale deler av virksomheten i slakteriene. Disse er fra mottaket av levende fisk, bedøving, avliving/bløgging og sløying eventuelt første ledd i kutting av fisken.

For at kravene i utslippstillatelsene for slakterier av oppdrettsfisk (primært laksefisk) skal oppfylle forutsetningene om forholdsmessighet og forutsigbarhet, og for å følge hovedprinsippet i IED for regulering av utslipp, må det utarbeides en BREF som omfatter slakting av oppdrettsfisk.

Sjømat Norge er klar over at enkelte har fått beskjed om at ny utslippstillatelse f.eks. knyttet til endringer i virksomheten ikke vil gis med mindre dokumentasjon i forhold til BREF FDM foreligger, og at Statsforvalteren ikke vil gi dispensasjon fra kravet.

Det ble sendt brev til Miljødirektoratet fra Sjømat Norge 1.mars og bedt om et møte angående saken. Dette møtet blir i slutten av mai.

Vi kaller nå inn til et informasjonsmøte førstkommende fredag for de som ønsker info om temaet og prosessen videre, evnt kan bidra med litt supplerende informasjon til Sjømat Norge før møtet med Miljødirektoratet i slutten av mai.

Vedlagt teamlenke:

Klikk her for å bli med på møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

teams@nho.onpexip.com

Videokonferanse-ID: 127 769 897 2

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

Eller ring inn (bare lyd)

+47 21 40 21 59,,428837002#   Norway, Oslo

Telefonkonferanse-ID: 428 837 002#

Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode

Kontaktperson: Trude H Nordli: Fagsjef Miljø og Helse, trude.h.nordli@sjomatnorge.no

Tlf: 97537319, hvis spørsmål eller problem med pålogging.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse