Havbruk Vest Medlemsmøte: Hvordan få regionen grønn?


Publisert 24.09.2021 av Karin Gammelsæter Kalenderen

v
Thon Hotell Bergen Airport
Se tid, sted og påmelding

Blue Foods Assessment, EUs Green Deal og FNs Food Systems Summit er alle samstemt på at vi mer mat må komme fra havet. Det er sterk politisk vilje for økt satsing på havbruk, men ingen steder er situasjonen mer kompleks i dag enn i vest med gule og røde trafikklys.

Årets konferanse har til hensikt å gå i dybden på hvordan sjømatnæringen har forbedret seg de siste årene.

Havbruksnæringens arbeid med rømmingssiking gjennom de siste 20 årene viser gode resultater. Forenklingsutvalget har vært tydelige på behovet for fjerne unødvendige hindringer. Oppdretterne har satt innovasjon i førersete for å minimere sine fotavtrykk.

Men hvordan kan vi sørge for at arbeidet vi alle gjør hver dag ender opp med at hele regionen blir grønn?

Vil du vite mer?

 
Hans-Inge Algrøy
Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
Mobil: 977 01 406

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

Slik fordeles havbruksmilliarden

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

Nord i Sør

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Årssamling i Havbruk Nord

Medlemsmøte hvitfisk

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima