Nytt bransjeprogram for matbransjen


Publisert 05.06.2020 av Øyvind André Haram Rekruttering

Sjømat Norge, NHO Mat og Drikke, NNN og Kompetanse Norge har sammen, på rekordtid, fått på plass korte og bransjerelevante utdanningstilbud.

Kurs- og utdanningstilbudene er valgt ut og målrettet i dialog med bedriftene, og favner alt fra helt korte kurs på enkelttemaer og yrkesteori til fagbrev og moduler på fagskolenivå som, om ønskelig, kan bygges på til en hel fagskoleutdanning.
Bransjeprogrammet finner du på Kompetanse Norges nettside, hvor kurs og utdanningstilbud vil legges ut fortløpende, så følg med.

Her finner du tilbudene som finnes i bransjeprogrammet.

Norsk næringsliv er i omstilling. Ny teknologi endrer måten man jobber på, og kompetanseutvikling er avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet.Derfor har regjeringen etablert totalt åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Hovedmålgruppen er ufaglærte og fagarbeidere, men de med høyere utdanning kan også delta. Arbeidsledige og permitterte er en viktig målgruppe. Tilbudene kan være på videregående skole nivå, fagskolenivå eller UH-nivå. Det kan også være ikke-formelle kurs. Tilbudene må kunne komme i gang raskt og må kunne gjennomføres digitalt.

– Det er svært gledelig at matindustrien nå har fått sitt eget bransjeprogram, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Samtidig tar vi inn over oss at bransjeprogrammet kommer akkurat nå grunnet den alvorlige situasjonen mange bedrifter er i. Nå skal vi raskt komme i gang med kompetanseheving hos de bedriftene som har særlig behov for det, og i samarbeid med bransjene utvikle skreddersydde utdanningstilbud som kan tilbys på noe lenger tidshorisont, avslutter han.

Administrerende direktør i Sjømat Norge og forbundsleder i NNN er også enige i at dette er et godt tiltak.

– Det er positivt at regjeringen raskt har kommet med slike bidrag i en tid som gir et tøft arbeidsmarked. Våre ambisjoner fremover er å skape nye arbeidsplasser i sjømatnæringen. Da trenger vi slike kompetanseprogram for å flytte arbeidskraft fra næringer med økt ledighet og over til matnæringene, sier administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark.

– En høyt automatisert matindustri krever et betydelig kompetanseløft hos mange av dagens ansatte. Midlene i dette bransjeprogrammet gir oss en unik mulighet til å få på plass målretta opplæringstiltak, i første omgang særlig der hvor ansatte er permittert, sier Anne Berit Aker Hansen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, (NNN).

Til omstilling og økt deltagelse i etter- og videreutdanning
Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Målet med bransjeprogrammet er at ansatte i bransjer og sektorer med særlig behov, får nødvendig kompetanse for å mestre omstilling, og blir stående i arbeid. Programmet skal bidra til å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning, særlig blant ansatte uten fagutdanning og blant fagarbeidere. Regjeringen stiller med penger til utvikling og igangsetting. Bedriftene og den enkelte arbeidstager må være villige til å bruke arbeidstid og fritid på kompetansehevingen.

Her finner du tilbudene som finnes i bransjeprogrammet.

Vil du vite mer?

 
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

MerAv seminar med prisutdeling

Konstruktivt møte om deling av prisinformasjon

Hils på Hilde og Ole

Årsmøte Havbruk Vest

40 millionar måltid, kvar dag

Sjømat Norge om inntektsutjevning

– Se til Færøyene!

Sildelagets Høyesterettsanke avvist

Må ta oss tid til å se helhetlig på skatt

Les Råvareløftet sin rapport: Hva skal laksen spise?