Hvilke muligheter finnes for bruken av alt restråstoffet? Sammen med FHF og NCE Blue Leagasea arrangerer Sjømat Norge konferanse om mariningrediensindustriens muligheter.
Se tid, sted og påmelding

NCE Blue Legasea, Sjømat Norge og FHF arrangerer en konferanse der vi setter søkelys på den marine ingrediensindustrien. På denne konferansen ønsker vi særlig å belyse utfordringer og muligheter som finnes innenfor anvendelse av restråstoff.

Konferansen vil belyse den marine ingrediensindustrien i et miljøperspektiv, regelverk og helseeffekter av marint protein og marine oljer. Vi vil også se nærmere på tilgang til, og utnyttelse av, dagens og morgendagens råstoff globalt og nasjonalt. Konferansen er åpen for alle, og passer spesielt godt for bedrifter innen marin næring, forskere, studenter og virkemiddelapparat.

Programmet (PDF)for konferansen finner du her.

Vil du vite mer?

 
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…

Vest i aust, Oslo

God effekt av utfisking av rømt oppdrettslaks