Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten


Publisert 25.09.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Arbeidsliv

Sjømat Norge har kommet til enighet med Fellesforbundet etter forhandlinger den 22. - 24. september.

Av endringer i bestemmelsene kan nevnes:

  • Et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 1. mai.
  • Økning av fagbrevtillegget med kr. 2,- (med virkning fra 16.10)
  • Heving av minstelønnssatser og øvrige satser med 7,5% fra nivået i 2018, noe som tilsvarer lønnsveksten i perioden (med virkning fra 16.10).
  • Ny regel om kompensasjon for hellig- og høytidsdager som faller i friperioder
  • Endring av reglene i trekk i lønn ved daglig fritid etter overenskomstens § 2-8
  • En del ny tekst i forhold til HMS
  • Samme resultat som frontfaget i forhold til plikt til ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere vedrørende forskuttering av sykepenger

Forhandlingsresultatet skal på uravstemning til Fellesforbundets medlemmer, med frist for tilbakemelding til Sjømat Norge den 16.10.20. Først etter dette er oppgjøret vedtatt og de lokale forhandlingene kan starte.

Protokollen følger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023