Enighet i tariffoppgjøret på Havbruksoverenskomsten


Publisert 25.09.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Arbeidsliv

Sjømat Norge har kommet til enighet med Fellesforbundet etter forhandlinger den 22. - 24. september.

Av endringer i bestemmelsene kan nevnes:

  • Et generelt tillegg på kr. 0,50 fra 1. mai.
  • Økning av fagbrevtillegget med kr. 2,- (med virkning fra 16.10)
  • Heving av minstelønnssatser og øvrige satser med 7,5% fra nivået i 2018, noe som tilsvarer lønnsveksten i perioden (med virkning fra 16.10).
  • Ny regel om kompensasjon for hellig- og høytidsdager som faller i friperioder
  • Endring av reglene i trekk i lønn ved daglig fritid etter overenskomstens § 2-8
  • En del ny tekst i forhold til HMS
  • Samme resultat som frontfaget i forhold til plikt til ikke å forskjellsbehandle arbeidstakere vedrørende forskuttering av sykepenger

Forhandlingsresultatet skal på uravstemning til Fellesforbundets medlemmer, med frist for tilbakemelding til Sjømat Norge den 16.10.20. Først etter dette er oppgjøret vedtatt og de lokale forhandlingene kan starte.

Protokollen følger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!