I forbindelse med FHF-prosjektet Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk inviterer Sintef til digitalt arbeidsøte.
Se tid, sted og påmelding

12. mai arrangerer SINTEF et åpnet arbeidsmøte om mulighetene for utnyttelse av næringsstoffene fra oppdrett. Det blir et digitalt møte, der alle kan delta.

Arbeidsmøtet skal:

  • Kartlegge biologiske og teknologiske muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk
  • Avdekke kunnskapshull for å øke bruken av disse materialene som ressurser inn i nye verdikjeder
  • I arbeidet ønsker vi å kartlegge dagens status for håndtering av fiskeslam mhp bl.a. anvendelser, teknologier og økonomiske aspekter.

 

Praktisk informasjon:

  • Sted: Online
  • Dato: 12. mai
  • Tid: 8:30-15:30
  • Pris: kr 150,-

Påmelding og program for dagen finner du her.

Velkommen til arbeidsmøte v/ Øyvind Hilmarsen, Sintef.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer