Ole Troland

Rådgiver havbruk

Troland jobber med rammevilkårene til havbruksmedlemmene. Kunnskaps- og forskningsbasert forvalting er hans hovedområdet. Han støtter opp om både arbeidet i Havbruk og Miljøavdelingen. Troland følger opp Havbrukslagene, der arealtilgang, forvalting og utvikling er noen av de viktigste områdene.

Troland er utdannet Fiskerikandidat ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø (UiT) og har lang erfaring fra Havbruksnæringa, blant annet som røkter og lokalitetsleder.

Epost: otr@sjomatnorge.no

Mobil: 920 53 679

Kontorsted: Bergen