Janicke Eckhoff

Janicke har en bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun nå også studerer Kinesisk språk og kultur. Hennes vei inn i næringen var gjennom podcasten Hekta på havbruk. I podcasten fordyper hun og oppdretter Aino Olaisen seg i en rekke ulike temaer og problemstillinger sjømatnæringen står ovenfor. 

I Sjømat Norge leder hun prosjektet Next Generation Seafood. Dette kommunikasjonsprosjektet arbeider strategisk med unges tilnærming og perspektiver på sjømatnæringen. Prosjektet favner bredt og fokus er rettet mot kommunikasjon, rekruttering og omdømmebygging.  

E-post: janicke.eckhoff@sjomatnorge.no

Mobil: 98054418

Kontorsted: Oslo