Hans-Inge Algrøy

Algrøy er ansvarlig for det næringspolitiske og faglige arbeidet på havbruksområdet i sør- og Vest-Norge. Sentrale arbeidsområder er sekretariatsfunksjon for det regionale havbrukslaget, oppfølging av prosjekter tilknyttet havbrukssektoren  og nær kontakt  med  forvaltning og politikere i vest for å sikre havbruksnæringen gode rammebetingelser for drift og utvikling.  Arbeidsfeltet omfatter alle problemstillinger knyttet til havbrukssektoren i vest, og særlig viktig er arbeid med arealtilgang og kystsoneplanlegging i regionen. 

Algrøy er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har jobbet med marin og maritim sektor i statsforvaltningen, bank og rederi før han begynte i  havbrukslaget i 2002. 

Epost: hia@sjomatnorge.no

Mobil: 977 01 406

Kontorsted: Bergen