Hanna Rørtveit

Hanna har en bachelorgrad i journalistikk i fra Høgskulen i Volda og vil være ferdig med en master i strategisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania til sommeren. Hun brenner for sjømatnæringen og har et ønske om å engasjere utenforstående, og di som er likegyldige til sjømatnæringen, til å føle bare et snev av den interessen hun kjenner på. 

I Sjømat Norge skal hun være en del av prosjektteamet Next Generation Seafood. Dette kommunikasjonsprosjektet arbeider strategisk med unges tilnærming og perspektiver på sjømatnæringen. Prosjektet favner bredt og fokuset er rettet mot kommunikasjon, rekruttering og omdømmebygging. 

E-post: hanna.rortveit@sjomatnorge.no

Mobil: 47909449

Kontorsted: Oslo