Dette er norsk sjømat

På Copacabana i Rio, som fredagskos i Paris eller lunch i Tokyo - hver dag står norsk sjømat på bordet i mange land. Laks, torsk, sild og makrell fra Norge er blitt "superkjendiser" over hele verden. Hver eneste dag leveres det 37 millioner sjømatmåltider fra Norge - hele året!


sjømatekspoten-2014 Vår historie starter for over tusen år siden. Allerede i år 875 e.Kr. fant vikingen Torolv Kveldulvsson ut at engelskmennene var interessert i norsk tørrfisk. Handelen var i gang. Siden den gang er Norge blitt en av verdens fremste fiskeri- og havbruksnasjoner. I 2014 eksporterer Norge sjømat til over 150 land verden rundt.

I dag er fiskeri- og havbruksnæringen en moderne, lønnsom og subsidiefri næring som sikrer bosetting og virksomhet i distriktene. Sammen med andre kystnasjoner forvalter Norge noen av verdens rikeste fiskebestander, og er ledende på produksjon av laks i akvakultur.

Sjømat Norge representerer mer enn 500 sjømatbedrifter langs hele kysten, og arbeider for riktige og gode rammevilkår for næringen. 

 

Industrien

Sjømat Norge er fiskeindustriens fremste medlemsorganisasjon, noe vi i Norge har svært lange og rike tradisjoner for. Med fiskeindustrien menes fiskemottak som kjøper fisk fra fiskebåtene, enten det er store eller små båter. Fiskeindustrien er delt opp i ulike deler (sektorer):

  • Hvitfisk – også kalt torskefisksektoren. Torsk, sei og hyse er basisen i denne grupperingen. I tillegg kjøpes det uer, lange, brosme, breiflabb, rognkjeks og kongekrabbe.
  • Hval – Norge tillater i dag bare fangst av vågehval. Årlig er det ca 1000 dyr som slaktes og kjøpes av norske fiskemottak.
  • Reker – fra å være en storindustri med nærmere 100 bedrifter for 30 år siden, er det i dag bare to selskap igjen som tar i mot norske reker.
  • Pelagisk industri – er bedrifter som tar i mot pelagisk fisk, det vil si fisk som går i stim. I Norge er dette fiskeri innen fiskeslagene sild, makrell, tobis, øyepål, kolmule, lodde og brisling. Mesteparten går til konsum (mat til forbrukere verden rundt), mens de mindre fiskeslagene som ikke er anvendes til direkte konsum, går til produksjon av fiskeolje og fiskemel.
  • Marin ingrediensindustri – også kalt den nye biomarine næringen. Viktig råstoff til denne sektoren er fiskehoder, avskjær, finner og innmat. Det meste av fisken har stor verdi. Den marine ingrediensindustrien benytter dette råstoffet både fôrproduksjon, farmasi, kosmetikk med mer.
  • Fiskemel og fiskeolje – dette er sektoren som driver med produksjon av fiskeolje og fiskemel. En stor del av det denne næringen produserer anvendes som ingredienser i fiskefór til havbruksnæringen.

Mer informasjon om Sjømat Norges arbeid for industrisektorene finner du her.

Havbruk

Havbruk er en naturlig forlengelse av Norges stolte tradisjoner som fiskerinasjon. I tillegg til tradisjonelle fiskerier innebærer havbruk at man benytter sjøarealene langs kysten til produksjon av fisk i akvakultur. Norskekysten er svært godt egnet til havbruk på grunn av mange og dype fjorder med kaldt klart vann, og stor vannutskifting takket være den sterke kyststrømmen sørfra.

Atlantisk laks er den dominerende arten som produseres i havbruk i dag. I tillegg drives det en vesentlig produksjon av ørret, samt noe kveite og torsk, blåskjell, østers, steinbit, berggylte og kråkeboller.

Mer om Sjømat Norges arbeid for havbrukssektoren finner du her.

Norsk-Sjømat_banner-02