Årsarrangementet i Sjømat Norge


Publisert 20.05.2022 av Karin Gammelsæter Kalenderen

v
Bergen
Se tid, sted og påmelding

Generalforsamling, medlemsmøter og årskonferanse 2023.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding