Årsarrangementet i Sjømat Norge


Publisert 20.05.2022 av Karin Gammelsæter Kalenderen

v
Bergen
Se tid, sted og påmelding

Generalforsamling, medlemsmøter og årskonferanse 2023.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ustabilt hos Mattilsynet

Webinar: Gjennomgang av veileder fra Skatteetaten om verdifastsettelse

Teknologi- og servicekonferansen 2022

Lokale forhandlinger

Kurs: Digital miljørapportering

Hva er et miljøregnskap?

Færre laks rømmer

Enige med Industri Energi

– Nå må det handles!

Årsarrangementet i Sjømat Norge