Aqua Welfare Forum


Publisert 12.11.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Kalenderen

Invitasjon til diskusjonsforum vedrørende Nasjonal Dugnad for bedre fiskevelferd.
Se tid, sted og påmelding

«Ettertiden vil dømme oss på måten vi behandlet dyrene våre på.»

Ordene tilhører Aino Olaisen, og var oppsparket hun brukte til oppfordringen om en nasjonal fiskehelsedugnad.

Les innlegget hos IntraFish her: Vi kan ikke leve med at 20 prosent av fisken vår dør i løpet av produksjonen

Karoline Skaar Amthor, fagsjef miljø og helse

Karoline Skaar Amthor, fagsjef miljø og helse, leder Sjømat Norges arbeid i Aqua Welfare Forum.

Et bedre samarbeid vil være eneste vei for hvordan Norge skal bli best på dyrevelferd. I den anledning tar Sjømat Norge initiativ til ny oppstart og videreføring av Aqua Welfare Forum. Her søker vi å samle sjømatorganisasjoner, selskaper og forskingsinstitusjoner til et diskusjonsforum med fokus på fiskevelferd.

Forumet skal gjennom sin aktivitet øke forståelsen for betydningen av god dyrevelferd. Forumet skal ha som felles mål å sette rammene for fiskevelferdsdebatten gjennom en proaktiv tilnærming til velferdsutfordringene.

I tillegg er et mål at forumet gjennom sin aktivitet sikrer fremdrift i etableringen av rutiner for kontroll med dyrevelferden i havbruksnæringen.

Alle, både medlemmer og ikke-medlemmer av Sjømat Norge, som har en interesse i å lytte og delta i dialogen om dyrevelferd er velkommen. Arrangementet er gratis og vil foregå digitalt.

Påmelding gjøres i Provisio, klikk her for registrering. Teams-innkalling vil bli sendt ut til påmeldte i forkant.

Aqua Welfare Forum

8.desember 2020 fra kl. 10.00 til 13.45

Bakgrunn: I dag er det ikke krav om rapportering om velferdstilstanden og de faktorer som påvirker velferden i anleggene.
Det finnes heller ingen standardisert metode for registrering og vurdering av fiskevelferd.

Dette gjør at en i liten grad kan tallfeste og finne årsaker og skjønne sammenhenger bak velferdsproblemene og gjøre strategiske og praktiske forbedringer.
(Fra FishWell 2018)

Det er en utfordring at fiskevelferden ikke registreres på en enhetlig måte.

 • Vi er altså enige om at fiskevelferd må registreres på en enhetlig måte.
 • Vi vet at flere forskningsprosjekter er satt i gang med dette som formål.
 • Vi vet at flere aktører er i ferd med å definere og bruke slike indikatorer.

Vi starter med en serie korte innlegg (10 min) fra sentrale aktører fra forskningen, fiskehelsetjenester, oppdrettsselskaper og Dyrevernalliansen for å få en oversikt over rolle, fokus, status og konkrete eksempler på arbeid med fiskevelferd.

Med dette som bakgrunn skal foredragsholderne etter innleggene delta i en paneldiskusjon på følgende punkter (runde rundt bordet):

 • Hva er mest utfordrende med dagens situasjon?
 • Hva er den største flaskehalsen for fremdrift i arbeidet mot bedre fiskevelferd?
 • Eventuelle uventede utfordringer eller positive overraskelser underveis i velferdsarbeidet så langt?

Avslutningsvis tar vi innspill på forslag til mål, delmål og videre fremdrift.

Agenda

 • Sjømat Norge (Karoline Skaar Amthor)
 • Nasjonal Dugnad for fiskevelferd (Aino Olaisen, NovaSea)

Forskningsinstitusjoner

 • Veterinærinstituttet (Stine Gismervik, Brit Tørud)
 • Havforskningsinstituttet (Lars Helge Stien og Jonathan Nilsson)
 • Nord Universitet (Martin Iversen)

Fiskehelsetjenestene

 • Marin Helse (Per Anton Sæther)
 • ÅkerBlå (Barbo Klakegg)
 • HaVet (Kristin Ottesen)

Oppdrettsselskaper

 • Cermaq
 • Sinkaberg-Hansen
 • Grieg Seafood
 • NRS

NGOer

 • Dyrevernalliansen (Susanna Lybæk)

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Karoline Skaar Amthor
Karoline Skaar Amthor
fagsjef miljø og helse
Mobil: 970 80 998

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold